wtorek, 13 stycznia 2015

Konkluzje z konsultacji Komisji Europejskiej ws. ISDS

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström podsumowała dziś rezultaty największych publicznych konsultacji w historii UE dotyczących uwzględnienia arbitrażu inwestycyjnego w TTIP (wg. FT zainteresowanie 100-krotnie przewyższyło wszelkie dotychczasowe konsultacje handlowe, Public backlash threatens EU trade deal with the US). Zapis wideo z konferencji prasowej dostępny jest tutaj.
European Commission, Press Release.

W trakcie konsultacji trwających od 27 marca do 13 lipca 2014 zebrano około 150'000 komentarzy, których podsumowanie przedstawiono w Raporcie. Około 145'000 stanowiły jednak odpowiedzi on-line na podstawie przygotowanych przez NGOsy szablonów. Komentarze autorskie nadesłało przeszło 3'000 osób i około 450 organizacji. W przeciwieństwie do europejskiej opinii publicznej mało zainteresowani tematem wydali się obecni w Brukseli dziennikarze - tylko dwie osoby zadały pytania, w związku z czym konferencję zakończono po 12 minutach.

Ogólnie obraz kształtujący się w konsultacjach odzwierciedla sceptycyzm zainteresowanych tematem - największe obawy arbitraż budzi w Niemczech. Największa grupa respondentów opowiedziała się przeciwko uwzględnianiu arbitrażu inwestycyjnego w TTIP. Druga grupa wyrażała obawy dotyczące ochrony inwestorskiej i zasad funkcjonowania ISDS. Wreszcie trzecia kategoria odpowiedzi odnosiła się bezpośrednio do szczegółowych pytań Komisji; wydźwięk szczegółowych opinii w poszczególnych kwestiach był znacznie bardziej zróżnicowany.

Niemal 35% odpowiedzi nadeszło z Wielkiej Brytanii, ponad 20% z Austrii i z Niemiec. W Polsce w konsultacje włączyło się 200 podmiotów (zob. spis uczestników konsultacji). Spośród 569 odpowiedzi ze strony organizacji aż 180 to głosy NGOsów, 66 to przedstawiciela handlu i biznesu, a 60 to spółki. Uczelnia i kancelarie prawne to dwie najsłabiej reprezentowane grupy, odpowiednio 8 i 7 odpowiedzi. Analiza statystyczna wyników dostępna jest tutaj.

Odpowiadając na pytanie z sali, Komisarz przyznała, że ISDS jest bardzo istotny dla Stanów Zjednoczonych, a "na razie jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, jakie instrumenty ochrony zostaną zawarte w TTIP". Po przeprowadzeniu "otwartej debaty" nt. sposobów ochrony inwestorów Komisja na wiosnę powinna sformułować rekomendacje do dalszych negocjacji w tym zakresie.

Strona konsultacji i dalsze linki dostępna jest tutaj.
Zob. także nasz niedawny post nt. rekomendacji i dokumentów negocjacyjnych.

Brak komentarzy: