piątek, 9 stycznia 2015

Publikacja dokumentów negocjacyjnych TTIP

Realizując zapowiedzi nowej Komisji Europejskiej o zwiększeniu przejrzystości międzynarodowych negocjacji handlowych co miało pozwolić na poprawę pogarszających się nastrojów społecznych wokół negocjacji TTIP (posty tu i tu), Komisarz ds. handlu Cecilia Malmstrom ogłosiła opublikowanie przez UE części aktualnie negocjowanych stanowisk. 

Szereg dokumentów dostępnych jest tutaj

Cześć ogranicza się do zdawkowych informacji, jak choćby Factsheet nt. abritrażu inwestycyjnego gdzie bodajże najciekawszą informacją - poza jak się wydaje determinacją Komisji do zachowania ISDS w TTIP oraz potencjalnie wyraźniejszego wskazania celu arbitrażu (w przeciwieństwie od wspomnianego przez nas mechanizmu z CETA) - jest unijny postulat negocjacyjny ustanowienia mechanizmu odwoławczego (Investment protection in TTIP). W innych obszarach opublikowano dokumenty negocjacyjne (np. w odniesieniu do Rozstrzygania sporów międzyrządowych GGDS, w zakresie ochrony konkurencji - koncentracji, przedsiębiorstw państwowych i subsydiów, czy w odniesieniu do handlu propozycji regulacji TBT i SPS) lub założenia negocjacyjne (dla negocjacji o usługach, produktach farmaceutycznych, tekstyliach, czy w pewnym zakresie samochodach).

Wychodząc naprzeciw krytykom sekretnych negocjacji Komisarz Malmstrom podkreśliła, że do dokumentów dołączono m.in. Przewodnik dla czytelnika czy wyjaśnienia zredagowane w powszechnie przystępnym sposób (EU Commission - Press Release, European Commission publishes TTIP legal texts as part of transparency initiative).

Kolejne dokumenty mają zostać opublikowane w lutym wraz z rozpoczęciem kolejnej rundy negocjacyjnej (EU Observer, EU commission sheds light on US trade pact documents). Wstrzymana zostanie natomiast publikacja dokumentacji z bardziej wrażliwych obszarów, jak choćby zasad dostępu do rynku, co jednak nie może dziwić. 

Nawet jeżeli publikacja w znacznym stopniu została wymuszona na Komisji przez Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly (zob. Podsumowanie końcowe sprawy Transparency of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations, OI/10/2014/RA) warto teraz obserwować, czy w jakikolwiek sposób przyczyni się to do zmiany konserwatywnej polityki Kongresu w tym zakresie.

Brak komentarzy: