środa, 20 czerwca 2018

Pokłosie Achmea: Polska być może uchyli się od wykonania wyroku arbitrażowego Abris

W grudniu 2017 r., informowaliśmy, że Polska przegrała z funduszem private equity Abris arbitraż inwestycyjny przed Sztokholmską Izbą Handlową (post tutaj). Z interpelacji poselskiej wynikało wówczas, że mimo stwierdzenia przez trybunał naruszenia praw inwestora, Polska w ogóle nie podjęła negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania ze względu na przeświadczenie ministerstwa - nie podzielanego przez autora interpelacji - o zaistnieniu podstaw do uchylenia wyroku. Z treści interpelacji wynikało wówczas, że błędy proceduralne Prokuratorii Generalnej z góry zdawały powództwo o uchylenie wyroku na niepowodzenie.


Właściwy w sprawie stwierdzenia ważności wyroku SCC jest sąd w Sztokholmie; ten sam który na początku miesiąca zawiesił wykonanie wyroku arbitrażowego przeciwko Hiszpanii (nasz post tutaj), do czasu zbadania, czy w świetle wyroku TS UE Achmea (o którym pisaliśmy tutu i tu) wykonanie wyroku wydanego na podstawie wewnątrz-unijnego BITu jest nadal możliwe. W tym kontekście nie zaskakuje wiadomość, że sąd ten podjął tożsamą decyzję o zawieszeniu wykonania wyroku arbitrażowego Abris do czasu wyjaśnienia wątpliwości prawnych odnośnie do dalszego obowiązywania BITu Polska-Luksemburg (GAR, Swedish court stays enforcement of award against Poland in light of Achmea).


W cyklu Pokłosie Achmea zob. także:

Brak komentarzy: