wtorek, 5 czerwca 2018

Pokłosie Achmea: Hiszpania oczekuje interwencji TS UE w arbitrażu energetycznym

W lutym b.r. informowaliśmy o, interesującym w świetle wygaszania przez rząd Polski systemu zachęt inwestycyjnych w sektorze energetyki wiatrowej, niekorzystnym dla Hiszpanii wyroku arbitrażowym w sprawie Novenergia (tutaj, zob. także tu). To że rząd hiszpański będzie zabiegać o uchylenie wyroku SCC, nakazującego zapłatę 53 mln euro odszkodowania, nikogo nie dziwi. Ciekawe jest natomiast, że będzie to kolejne po Niemczech (nasz post nt. Vattenfall) państwo, który postanowiło skorzystać z rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Achmea. TS UE uznał wówczas, że obowiązywanie wewntątrz-unijnych bilateralnych traktatów inwestycyjnych godzi w autonomię unijnego porządku prawneg(zob. nasze posty tutu i tu). 

Odpowiednio, Hiszpania zwróciła się do sądu apelacyjnego w Sztokholmie o uchylenie wyroku arbitrażowego. Na razie sąd zadecydował o zawieszeniu wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia wniosku o jego uchylenie (Aquiescencia, Spain challenges Novenergia arbitral award in Swedish court, relying on the Achmea judgment). 


Zdaniem Hiszpanii trybunał arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej przekroczył zakres swoich kompetencji, ponieważ klauzula arbitrażowa (art. 26 TKE) nie obowiązuje wewnątrz UE a Novenergia jest spółką prawa luksemburskiego. Gdyby sąd stwierdził, że art. 26 TKE mimo to wiąże Hiszpanię, ta zażądała  wystosowania odnośnego pytania prejudycjalnego do TS UE o zgodność klauzuli z unijnym porządkiem prawnym.

Rozwój wydarzeń z pewnością zasługuje na uwagę, bo jak wskazywaliśmy w kontekście sprawy Vattenfall, wyrok Achmea nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie o dalsze obowiązywanie klauzul arbitrażowych między państwami UE na podstawie ICSID oraz traktatów bilateralnych (takich jak TKE).

W cyklu Pokłosie Achmea zob. także:

Brak komentarzy: