piątek, 24 marca 2017

Odszkodowania indywidualne i zbiorowe zasądzone przez MTK

Dziś Międzynarodowy Trybunał Karny wydał decyzję dotyczącą odszkodowań indywidualnych i zbiorowych dla ofiar zbrodni popełnionych przez Germaina Katangę. O sprawcy zbrodni pisaliśmy wielokrotnie, obecnie znajduje się on w Demokratycznej Republice Konga, gdzie prowadzone jest wobec niego postępowanie karne (zobacz np. tu).

Guest Post: Ratyfikacja Europejskiego porozumienia ws. głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym

6 marca br. Prezydent RP podpisał ratyfikację Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance, zwane Konwencją AGN) podpisane 19.01.1996 r. w Genewie.  

Ratyfikacja wywołała ostre kontrowersje. Argumenty na jej rzecz przedstawił Prezydent RP wskazując na korzyści dla środowiska i gospodarki z korzystania z transportu wodnego. Ratyfikacja spotkała się również krytyką. Forum krytyki jest m.in. Gazeta Wyborcza, która artykuł T. Ulanowskiego z 22. 03. opublikowała pod tytułem Rząd pakuje nas w kanał. Chce uregulować polskie rzeki. Konsekwencją związania się Polski umową będzie zdaniem krytyków „zniszczenie polskich rzek”, negują oni zarazem korzyści dla środowiska (transport rzeczny mniej szkodzi środowisku niż lądowy) i gospodarki (jest tańszy). 

czwartek, 23 marca 2017

Kara za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - MTK

Wczoraj Międzynarodowy Trybunał Karny nałożył kary za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Informowaliśmy w zeszłym roku o tym (zobacz posta z 20 października 2016) , że
MTK uznał  Jeana-Pierre'a Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jeana-Jacquesa Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu, Narcisse'a Arido za winnych popełnienia przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (m.in. przekupywania świadków, przedstawiania sfałszowanych dowodów, namawiania świadków do składania nieprawdziwych zeznań).

środa, 22 marca 2017

Marcowy szczyt G7 będzie poświęcony problemetyce kultury i dziedzictwa kulturowego

Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Florencja
Źródło: https://it.wikipedia.org/wiki/Salone_dei_Cinquecento 


Tegoroczny szczyt państw grupy G7 (Francja, Japonia, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Kanada oraz reprezentanci UE), odbędzie we Włoszech. Po raz pierwszy w historii spotkań tej grupy, specjalny panel zostanie poświęcony problematyce kultury i dziedzictwa kulturowego. Podczas rozmów prowadzonych w dniach 30-31 marca 2017 r. w Palazzo Vecchio we Florencji spotkają się ministrowie kultury tych państw. Omówione zostaną zagadnienia międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz nielegalnego handlu dobrami kultury. Kultura i dziedzictwo kulturowe będą także analizowane w kontekście dialogu międzynarodowego oraz narzędzi służących integracji, wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju.

poniedziałek, 20 marca 2017

Mediacje (?) Luisa Moreno-Ocampo w sprawie wraku?

Od rana docierają do nas informacje o tym, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz  postanowił wynająć byłego Prokuratora MTK Luisa Moreno-Ocampo, aby spróbował sprowadzić do Polski szczątki wraku Tupolewa, dzięki swojemu doświadczeniu  w rozwiązywaniu konfliktów i w oparciu o prawo międzynarodowe (to cytat z wywiadu udzielonego przez Ocampo  dziennikarce Gazety Prawnej).

niedziela, 19 marca 2017

Kolejne kroki w kierunku przeniesienia siedziby ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu do Jerozolimy

Kilkanaście dni temu zakończyła się wizyta republikańskich kongresmenów w Izraelu, której celem było zbadanie możliwości przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. Pierwsze zapowiedzi planów prezydenta Trumpa w tym przedmiocie pojawiły się już podczas kampanii prezydenckiej. Ku zaskoczeniu wielu komentatorów zostały przez niego kilkakrotnie wyraźnie potwierdzone również po objęciu stanowiska. Na przykład podczas wizyty premiera Benjamina Netanjahu w Białym Domu, która miała miejsce w zeszłym miesiącu, prezydent Trump stwierdził, że bardzo ucieszyłby się z realizacji takiej decyzji.

sobota, 18 marca 2017

Bezpieczna przystań dla zabytków z Syrii i Iraku powstaje pod Paryżem

Zniszczone świątynie Palmyry
Źródło: http://time.com/4554381/hollande-war-treasures-louvre-isis-syria/


W grudniu pisaliśmy na blogu o Deklaracji z Abu Zabi, inicjatywie międzynarodowej zmierzającej do utworzenia specjalnego funduszu oraz instrumentów technicznych pozwalających na ochronę zabytków archeologicznych wywiezionych niezgodnie z prawem z terytoriów Syrii oraz Iraku. Niedawno Francja ogłosiła, że w nowo budowanych obiektach Muzeum Luwru znajdzie się miejsce, w którym mogłyby być przechowywane i chronione zabytki pochodzące ze stref konfliktów.

czwartek, 16 marca 2017

Komisja Wenecka krytykuje propozycje zmian tureckiej konstytucji

W opinii przyjętej po koniec ubiegłego tygodnia Komisja Wenecka krytycznie odniosła się do projektu wprowadzenia zmian w tureckiej konstytucji, które w przyszłym miesiącu mają być poddane referendum. Komisja oceniła, iż po usunięciu obecnych gwarancji konstytucyjnych nowy model ustrojowy nie będzie mieścił się we wzorcu demokratycznego systemu prezydenckiego opartego na podziale władzy, a wręcz przeciwnie, istnieje niebezpieczeństwo przekształcenia go w autorytarny system prezydencki.

środa, 15 marca 2017

ETPCz o obowiązkach blogerów - sprawa Pihl p. Szwecji

Z redakcyjnej rzetelności śpieszymy donieść, że zakresem obowiązków osób prowadzących blogi internetowe zajął się ostatnio ETPCz w sprawie Pihl p. Szwecji. Trybunał oddalił jako nieuzasadnioną skargę sformułowaną w oparciu o art. 8 Konwencji gwarantujący prawo do poszanowania życia prywatnego. Na blogu prowadzonym przez niewielką organizację non-profit zamieszczono artykuł o skarżącym sugerujący jego związki z partią nazistowską. Pod postem zamieszczony został obraźliwy, jak twierdził skarżący, komentarz, w którym anonimowy internauta twierdził, że jest on narkomanem uzależnionym od haszyszu. Po kilku dniach skarżący zwrócił się do administratorów bloga o usunięcie komentarza, co też ci uczynili, a na dodatek zamieścili przeprosiny dla skarżącego. Mimo to skarżący postanowił dochodzić, jak się okazało bezskutecznie, ochrony swoich dóbr cywilnych przed sądami szwedzkimi. 

Trybunał strasburski uznał skargę dotyczącą braku udzielenia ochrony prawnej za nieuzasadnioną, równocześnie dokonując wyważenia pomiędzy konieczną ochroną prawa do życia prywatnego, a prawem do swobody wypowiedzi gwarantowanym w art. 10 Konwencji. W tym kontekście zauważył, że: choć wypowiedź była obraźliwa nie nosiła cech mowy nienawiści i nie podżegała do przestępstw, blog prowadzony był przez niewielką organizację, a jego popularność nie była duża, komentarz został usunięty następnego dnia po zgłoszeniu skargi i "wisiał" na blogu jedynie 9 dni. Co warto podkreślić, w systemie krajowym sprawa pana Pihla była rozstrzygana w trzech instancjach z odwołaniem do orzecznictwa ETPCz.

wtorek, 14 marca 2017

Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego - nowy dokument UNESCO

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO
Źródło: http://www.unite4heritage.org
©UNESCO/Christelle ALIX


Na stronach WWW UNESCO jest już dostępny „Wojskowy podręcznik ochrony dóbr kultury” (Protection of Cultural Property:Military Manual). Dokument ten przygotowany przez międzynarodowy zespół ekspercki ma, w swoim założeniu, służyć jako praktyczny zestaw instrukcji skierowanych do sił wojskowych w zakresie implementacji przepisów o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Poza przedstawieniem obowiązków spoczywających na podmiotach prowadzących operacje i działania militarne, zawiera on także wskazówki dotyczące najlepszych praktyk stosowanych na poszczególnych szczeblach dowodzenia w czasie prowadzenia operacji wojskowych na lądzie, morzu oraz w powietrzu. Jest to pierwszy tego typu praktyczny instrument opublikowany dotychczas przez UNESCO.