piątek, 11 czerwca 2021

Wniosek francuskiej Rady Konstytucyjnej o wydanie opinii doradczej na podstawie Protokołu nr 16 do EKPC

Francuska Rada Konstytucyjna złożyła kolejny wniosek na podstawie Protokołu nr 16 o wydanie opinii doradczej przez ETPC (P16-2021-002). Wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez Wielką Izbę.

Tym razem Rada Konstytucyjna zwróciła się o opinię co do kryteriów, które mają być zastosowane w zakresie badania zgodności z Konwencją przepisów legislacyjnych ograniczających uprawnienia stowarzyszeń właścicieli ziemskich do wycofania należących do nich nieruchomości z areału obszarów, na których oficjalnie mogą się odbywać polowania.

Jest to już drugi wniosek Rady Konstytucyjnej złożony na podstawie Protokołu nr 16. Łącznie, od 2018 r. kiedy protokół wszedł w życie, najwyższe sądy i trybunały państw stron protokołu złożyły ich już sześć (pisaliśmy tutu, tu).

czwartek, 10 czerwca 2021

Łotewski TK uznał Konwencję stambulską za zgodną z konstytucją

Po wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) przez Turcję (marzec 2021 r.), wniosku premiera RP do polskiego TK, wskazującego na rzekome liczne sprzeczności Konwencji z polską konstytucją (lipiec 2020 r.), a wcześniej m.in. uznaniu Konwencji za sprzeczną z bułgarską konstytucją przez tamtejszy TK (lipiec 2018 r.) wreszcie odmienne informacje z obszaru Konwencja stambulska a konstytucje państw-stron (lub potencjalnych państw-stron).

środa, 9 czerwca 2021

Wyrok MICT wobec Ratko Mladicia

Prawie dwie dekady temu Slavenka Drakulić w swojej książce "Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed trybunałem w Hadze" pisała: 

"Na początku wojny ten zwyczaj kłamania praktykowany przez wielu serbskich polityków i oficerów armii spowodował mnóstwo zamieszania. Wszyscy kłamali: Miloszević, Karadzić i Mladić. Przez długi czas negocjatorzy brali ich obietnice za dobrą monetę, żeby później się przekonać, że zostali okłamani. Rzecz jasna, nie mieli tego samego kodeksu honorowego. Zgodnie z serbskim pojmowaniem etyki tej wojny kłamstwa były dopuszczalne, aby oszukać wroga, aby go przechytrzyć. Przecież prawdomówność to głupota. Oczywiście Mladić nie miał zamiaru więzić żołnierzy muzułmańskich, którzy złożyli broń. W Srebrenicy nie brał jeńców. Zaledwie kilka godzin po tym, jak dał oficerskie słowo honoru, że jeńcy będą żyć, rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania. Krwawa rzeźnia, która nastąpiła po 12 lipca, była największą masakrą w Europie od czasów zakończenia drugiej wojny światowej. Kosztowała życie siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu Muzułmanów" (2006, Wydawnictwo WAB, s. 187). 

Wczoraj symbolicznie dopełniła się sprawiedliwość, bowiem International Residual Mechanism for Criminal Tribunals  potwierdził wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, który zasądził trybunał jugosłowiański jesienią 2017 roku (pisaliśmy o tym tu) wobec Radtko Mladicia. Mladić między innymi został uznany za winnego masakry, której dokonano w Srebrenicy. Sędziowie oddalili zarzuty Mladicia i podtrzymali ustalenia trybunału jugosłowiańskiego dotyczące popełnionego przez Mladicia ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. Wyrok znajduje się na stronie Mechanizmu.

Mladić, który znajduje się "pod opieką" Mechanizmu, wkrótce jednak zostanie przekazany do państwa, gdzie będzie odsiadywał zasądzony wyrok.

Serge Brammertz, prokurator Mechanizmu, skomentował wyrok potwierdzający winę Mladicia w następujący sposób:

"Nadszedł czas, by zaakceptować prawdę. Mladić należy do najbardziej znanych zbrodniarzy wojennych we współczesnej historii. Celowo użył swojego dowództwa wojskowego, by atakować, zabijać, torturować, gwałcić i wydalać niewinnych cywilów bez powodu poza ich pochodzeniem etnicznym i religią. Rozpalał nienawiść etniczną i okłamywał tych, których rzekomo bronił, aby usprawiedliwić swoje zbrodnie. Biorąc pod uwagę władzę życia lub śmierci nad tysiącami niewinnych mężczyzn i chłopców w Srebrenicy, nakazał ich całkowitą eliminację i popełnił ludobójstwo"

Całość na stronie Mechanizmu.wtorek, 8 czerwca 2021

Specjalny Trybunał dla Libanu zbankrutuje?

Jak to możliwe? 51% budżetu Trybunału pochodzi z dobrowolnych wpłat państw, a za pokrycie pozostałych 49% odpowiedzialny jest rząd Libanu. Przez pandemię jednak zarówno wpłaty od państw są dużo niższe, jak i sam Liban nie jest w stanie zadośćuczynić swoim zobowiązaniom. Wiosną 2021 r. Bank Światowy ogłosił, że kryzys finansowy i gospodarczy, który nastał w tym państwie jest wśród 10 (a być może nawet 3) najgorszych kryzysów, jakie miały miejsce na świecie od połowy XIX w. Ponadto Liban pogrąża się także w kryzysie politycznym.

czwartek, 3 czerwca 2021

In memoriam James Crawford (1948-2021)

 

                Źródło: https://www.icj-cij.org/public/files/images/members-of-the-court-images/crawford.jpg

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość: w poniedziałek 31 maja, w wieku 73 lat zmarł Profesor James Crawford, jeden z najwybitniejszych prawników specjalistów prawa międzynarodowego. To niepowetowana strata dla całego prawniczego świata.

Profesor Crawford był znakomitym uczonym, związanym z australijskimi uniwersytetami w rodzinnej Adelajdzie i, później, w Sydney, wreszcie - w angielskim Cambridge, gdzie m.in. kierował Lauterpacht Centre of International Law. Ale swoją pracę naukową udanie połączył z prawniczą praktyką na międzynarodowym szczeblu.Pracował jako doradca dla rządu Australii, uczestniczył w różnych rolach - pełnomocnika strony, arbitra, sędziego - w licznych międzynarodowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zwieńczeniem tej kariery był wybór w 2015 roku na sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

środa, 2 czerwca 2021

Rezolucja Rady Praw Człowieka w sprawie utworzenia niezależnej Komisji śledczej na terytoriach palestyńskich i w Izraelu

Rada Praw Człowieka przyjęła własnie rezolucję A/HRC/S-30/L.1 dotyczącą utworzenia niezależnej międzynarodowej komisji śledczej (zobacz tu ). Będzie ona miała za zadanie przeprowadzenie dochodzenia na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym terytorium Wschodniej Jerozolimy, i w Izraelu. Zbadane mają być wszystkie domniemane naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wszystkie domniemane naruszenia i nadużycia międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka,  oraz wszystkie podstawowe przyczyny nawracających napięć, niestabilności i przedłużania się konfliktów, w tym przypadki systematycznej dyskryminacji oraz represji ze względu na tożsamość narodową, etniczną, rasową lub religijną, od 13 kwietnia 2021 r. 

Rezolucję przyjęto 24 głosami za, 9 było przeciw przy 14 wstrzymujących się. Polska wstrzymała się od głosu, z informacji  odzwierciedlającej dyskusję jednak wynika, że nie zabierała głosu, nie wiadomo więc co stanowiło nasze ratio w tej sytuacji: https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/human-rights-council-establishes-international-commission.

wtorek, 1 czerwca 2021

Irlandia uznaje aneksję de facto Okupowanego Terytorium Palestyńskiego przez Izrael za nielegalną

Pisaliśmy już na Blogu o „pełzającej aneksji” przeprowadzanej przez Izrael na Zachodnim Brzegu Jordanu poprzez przesiedlanie tam, wbrew postanowieniom IV Konwencji Genewskiej, obywateli Izraela. Wspominaliśmy także o powracających planach dokonania przez Izrael aneksji de iure Zachodniego Brzegu.
Jeśli jakieś działania Izraela spotykają z potępieniem państw trzecich, jest to zazwyczaj właśnie zamiar aneksji de iure – przykładowo, w 2020 r. ponad 1000 parlamentarzystów z 25 europejskich państw napisało wspólny list do swoich rządów przeciwko aneksji przez Izrael Zachodniego Brzegu. Nie ma w nim jednak mowy o trwającej cały czas aneksji de facto ani o nielegalnych izraelskich osiedlach na Okupowanym Terytorium Palestyńskim.

niedziela, 30 maja 2021

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku laureatem prestiżowej nagrody Unii Europejskiej

 

Foto: Patryk Kośmider / Shutterstock; https://wiadomosci.onet.pl/europejskie-centrum-solidarnosci-w-gdansku-historia-i-zwiedzanie/d27tsl

W ubiegły wtorek (25 maja 2021 r.) Komisja Europejska i stowarzyszenie Europa Nostra ogłosiły laureatów European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2021 – nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, finansowanej w ramach programu Kreatywna Europa. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w obszarze dziedzictwa kulturowego. Honoruje wyjątkowe projekty poświęcone konserwacji, innowacyjnym badaniom, zaangażowaniu specjalistów i wolontariuszy oraz upowszechnianiu, szkoleniom i edukacji z zakresu dziedzictwa.  W tym roku największe europejskie wyróżnienie zostało przyznane 24 wzorowym projektom z 18 krajów. Jednym z laureatów zostało Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku. Międzynarodowe jury dostrzegło rolę ekspozycji stałej tej instytucji w popularyzacji działań na rzecz praw człowieka, praw pracowniczych i politycznych oraz podkreślanie wagi obywatelskiego zaangażowania. To już druga znacząca nagroda europejska, którą przyznano ECS: w 2016 r. instytucja otrzymała Nagrodę Muzealną Rady Europy, jako pierwsza placówka z Polski w 40-letniej historii tego wyróżnienia. Zdaniem jury Rady Europy ECS jest „fascynującym przykładem instytucji kultury działającej na rzecz promocji wolności i solidarności”, a wydarzenia, do których się odwołuje i program instytucji „czyni z niego forum współczesnej Europy".

niedziela, 23 maja 2021

Guest post: Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej - jakie korzyści dla jednolitego rynku UE?


Źródło: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/new-industrial-strategy-europe-brings-much-needed-paradigm-shift-says-eesc

5 maja 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła aktualizację europejskiej strategii przemysłowej 2020, która ma uzupełnić podstawy i założenia pierwotnie określone w dokumencie z 10 marca 2020 r. Nowa Strategia Przemysłowa UE stanowi odpowiedź na wyzwania legislacyjne spotęgowane kryzysem COVID-19 i ma wyznaczyć nowy plan transformacji gospodarczej Europy, by przyspieszyć przemianę jej gospodarki w bardziej zrównoważoną, cyfrową i konkurencyjnie odporną na arenie światowej.

sobota, 22 maja 2021

Niemcy zapłacą odszkodowania Namibii za zbrodnie popełnione w czasie kolonializmu

 Niemcy w latach 1884-1915 prowadziły bardzo progresywną politykę kolonialną, której konsekwencjami były zbrodnie popełniane na ludach etnicznych Namibii. Obecnie dobiegają końca negocjacje dotyczące zapłaty reparacji za zbrodnie kolonialne. Rozmowy w sprawie zadośćuczynienia za politykę ludobójczą dotycząca plemion Herero i Nama  prowadzone są od lat, do tej pory raczej bez sukcesów, zobacz tu, z tym że obecnie publiczny nadawca - Deutschlandfunk - poinformował, że Niemcy zawarły porozumienie z Namibią w sprawie reparacji. 

Niemieccy kolonialiści stłumili w 1904 roku bunt tych grup etnicznych doprowadzając do śmieci dziesiątek tysięcy osób. Wiele z nich zmarło po opuszczeniu swych domów z wycieńczenia i głodu, wiele osób zamknięto w obozach koncentracyjnych, gdzie zmarli z przepracowania lub wskutek tortur i egzekucji. Zabito prawie 80% osób należących do tych plemion, nie będzie przesadą nazwanie tej zbrodni czystką etniczną. 

Zbrodnię dokonaną przez Niemców nazywa się pierwszym ludobójstwem XX wieku i choć Konwencja w sprawie ludobójstwa weszła w życie dopiero po II wojnie światowej, czyny Niemców niewątpliwie można scharakteryzować jako czyny o charakterze ludobójczym. Kolonizatorzy działali w zamiarze pozbycia się mieszkańców tych ziem, całkowitego unicestwienia grup etnicznych na terytorium Namibii.