poniedziałek, 15 stycznia 2018

Meksyk przystąpi do Konwencji ICSID

Dominującym aktualnie tonem w debacie wokół traktatów o ochronie i popieraniu inwestycji (BITów) jest podważanie ich skuteczności i kwestionowanie legitymizacji. W tym atmosferze kolejne państwa decydują o rewizji swojego podejścia do BITów (zob. np. post dotyczący nowego BITu modelowego Indii) lub ich wypowiadaniu (np. post tu czy wpisy dotyczące Polski).

W tym kontekście na uwagę zasługuje decyzja Meksyku, od lat jednego z bardziej aktywnych państw w arbitrażu inwestycyjnym, który 12 stycznia podpisał ad referendum Konwencję waszyngtońską o rozwiązywaniu sporów między państwami i obywatelami innych państw z 18 marca 1965 r. (Konwencji ICSID). W przypadku zatwierdzenia decyzji przez parlament, Meksyk stanie się 154. stroną Konwencji (Bilaterals.org, Mexico signs the ICSID Convention; Lexology, Consequences for Mexico After Subscribing to the ICSID Convention).

niedziela, 14 stycznia 2018

Rzecznik generalny TSUE: współmałżonek tej samej płci powinien korzystać ze swobody przemieszczania się obywatela UE

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, M. Watheleta, chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w swoim porządku prawnym, to nie mogą naruszać swobody przebywania na ich terytorium obywatela Unii, odmawiając wydania prawa do stałego pobytu jego współmałżonkowi tej samej płci, będącego obywatelem państwa trzeciego. Pogląd ten został wyrażony w opinii w sprawie C-673/16 Relu Adrian Coman i in. v. Inspectoratul General pentru Imigrări i in.

sobota, 13 stycznia 2018

USA przyjmują precedensowy program sankcji za naruszenia praw człowieka i korupcję

20 grudnia prezydent USA Donald Trump przyjał Dekret Wykonawczy 13818 (Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption) realizujący postanowienia Global Magnitsky Human Rights Accountability Act z 2016 r. - ustawy stanowiącej podstawę do nałożenia sankcji w przypadkach pogwałcenia praw człowieka lub skorumpowanych urzędników.

Na mocy Dekretu Wykonawczego autoryzowane zostały sankcje wobec 13. podmiotów spoza USA uznanych za uczestniczące w, mające związek z lub udzielające wsparcia w aktach poważnych naruszeń praw człowieka, korupcji, korupcji lub transferowaniu środków pochodzących z korupcji. Dodatkowo Office of Foreign Assets Control, działające w ramach Departamentu Skarbu, nałożyło skargi na 39 podmiotów. Łącznie sankcjami objęto podmioty z 13 państw Azji, Afryki, Europy i Ameryki Północnej.

piątek, 12 stycznia 2018

Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka za uznaniem małżeństw homoseksualnych

W opublikowanej kilka dni temu (aktualnie jedynie w języku hiszpańskim) opinii doradczej wydanej na podstawie wniosku Kostaryki, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jednoznacznie wskazał na konieczność legalizacji małżeństw homoseksualnych oraz pełnego zrównania prawnego związków heteroseksualnych z homoseksualnymi. Trybunał zauważył również, że już sama odrębność regulacji prawnych związków hetero i homoseksualnych jest niedopuszczalna i dyskryminująca (w tym zakresie stanowisko Trybunału jest odmienne od stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ratzenböck i Seydl p. Austrii, o której niedawno pisaliśmy). Zdaniem Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka należy zapewnić parom jednopłciowym dostęp do istniejących w krajowym porządku prawnym form współżycia dostępnych dla związków heteroseksualnych (w tym prawo do małżeństwa), w celu zagwarantowania bez dyskryminacji wszystkich praw dla rodzin tworzonych przez takie pary.

W pierwszych komentarzach medialnych wskazuje się, że o ile część państw-stron Amerykańskiej konwencji praw człowieka już uznaje małżeństwa homoseksualne (tak m.in. Argentyna, Brazylia, Kolumbia), to inne (m.in. Boliwia, Paragwaj, Peru) dotychczas były zdecydowanie przeciwko.

czwartek, 11 stycznia 2018

Kilkanaście postępowań arbitrażowych p. Polsce w związku z odejściem od energetyki wiatrowej

Wedle informacji Prokuratorii Generalnej ok. 13 inwestorów już notyfikowało wszczęcie postępowania arbitrażowego celem uzyskania odszkodowania za straty poniesione w wyniku wejścia w życie Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. Według DGP w najbliższym czasie należy oczekiwać rozpoczęcia procedury spornej przez kolejnych inwestorów (GP, Branża wiatrakowa pozywa Polskę. Przedsiębiorcy będą walczyć o odszkodowania). Dochodzenie ochrony swoich praw zapowiedzieli inwestorzy amerykańscy, izraelscy, cypryjscy, niemieccy i duńscy m.in. firmy Windflower, Sunflower, Vortex i Wind Space. Tylko jedna spóła Invenergy zapowiada dochodzenie ok. 700 mln USD odszkodowania, co daje wyobrażenie o skali potencjalnej odpowiedzialności Skarbu Państwa.

środa, 10 stycznia 2018

Stypendium Polonia dla naszej blogerki - dr hab. Karoliny Wierczyńskiej

Miło nam poinformować, że Stypendium Polonia (jego poprzednikiem było stypendium im. Bohdana Winiarskiego) przyznawane przez Lauterpacht Centre for International Law w Cambridge otrzymała dr hab. Karolina Wierczyńska, zobacz informację tutaj.

Gratulujemy i przypominamy, że to nie pierwsza blogerka PPM, która otrzymała to prestiżowe stypendium W poprzednich latach stypendystami Centrum byli również: dr hab. Łukasz Gruszczyński, dr Aleksandra Mężykowska oraz dr Patrycja Grzebyk. Widzimy więc może nie zależność ale znaczącą korelację między blogowaniem a sukcesami w aplikacjach konkursowych :)

wtorek, 9 stycznia 2018

Brexit i polityka klimatyczna UE

Jak wiadomo Brexit będzie miała konsekwencje dla praktycznie każdej dziedziny unijnej polityki, w tym także niebagatelne dla unijnej polityki w dziedzinie zmian klimatu. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym obszarem narażonym na konsekwencje Brexitu okazał się unijny system handlu emisjami. 

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Afera korupcyjna a wybór w 2016 r. sędziego macedońskiego do ETPCz

Polska prasa nie rozpisywała się przesadnie o skandalu podsłuchowym w Macedonii, gdzie jak się okazało w 2015 r. służby specjalne za sprawą rządu Nikoła Gruewskiego, podsłuchiwały około 20 tysięcy osób. Wtedy sprawa wyszła na jaw dzięki opozycyjnej Socjaldemokratycznej Unii Macedonii. Partia opublikowała w internecie nagrania oraz stenogramy z rozmów czołowych osób w państwie, które dowodziły szeregu nielegalnych praktyk. By odwrócić uwagę opinii publicznej, premier Gruewski oskarżył lidera opozycji o szpiegostwo i próbę zorganizowania zamachu stanu.

Sprawa nie byłaby interesująca dziś, gdyby nie fakt, że okazało się, iż rząd macedoński mógł liczyć na zewnętrzne wsparcie, a także, iż nielegalne działania powiązane były także z działaniami korupcyjnymi, w które, jak się okazało z czasem, uwikłane były coraz szersze kręgi osób. Bardzo poważne podejrzenia padły m.in. na członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE, w tym jej do niedawna przewodniczącego Pedro Agramunta z Hiszpanii. 

niedziela, 7 stycznia 2018

Panama skreśla z rejestru statki łamiące sankcje nałożone na Koreę Północną

Przedstawiciele administracji morskiej Panamy wszczęli postępowanie, mające skutkować wykreśleniem z rejestru statków dwóch zarejestrowanych w tym kraju jednostek, podejrzewanych o łamanie sankcji handlowych nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa na Koreę Północną.

22 Grudnia 2017 roku Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję o zaostrzeniu sankcji nakładanych na Koreę Północną. Nowe ograniczenia dotyczą eksportu do Korei Północnej ropy naftowej, przetworzonych produktów petrochemicznych a także różnych innych surowców naturalnych. Postępowanie podjęte przez władze Panamy dotyczy statku Orient Shenyu i statku Koti. Jednostki są podejrzewane o dostarczanie reżimowi w Pjongyangu surowców niezbędnych do rozwoju programu rakietowego (zob. nasz post tutaj).

Tankowiec Koti został w grudniu 2017 roku zatrzymany przez marynarkę Korei Południowej w trakcie prawdopodobnego dostarczania ropy naftowej do Korei Północnej. W celu obchodzenia sankcji Korea Północna stosuje różnego rodzaju nielegalne praktyki wymienione w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2375 z 11 września 2017 roku, jak np. przeładunek towarów na morzu. (więcej informacji tutaj) 

sobota, 6 stycznia 2018

Parlament Kosowa podjął nocną próbę rozwiązania sądowych Specjalnych Izb

W piątek 22 grudnia, gdy stolicę Kosowa opuszczali już zagraniczni dyplomaci wracający do domów na święta, przewodniczący Parlamentu zwołał nadzwyczajne posiedzenie izby celem uchylenia ustawy z 2015 r., na mocy której utworzono Specjalne Izby i Urząd Prokuratury Specjalnej Kosowa (Le Monde, Le tribunal sur les crimes de guerre au Kosovo en danger) Instytucje te powołano, we współpracy z UE, celem osądzenia winnych m.in. zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych popełnionych w Kosowie w trakcie i bezpośrednio po wojnie o niepodległość w latach 1998-2000 (SCP-KP, Background). Mimo że formalnie należą one do kosowskiego wymiaru sprawiedliwości, ich siedziba znajduje się w Hadze a personal jest międzynarodowy.
Siedziba sądowych Specjalnych Izb Kosowa w Hadze. Źródło: Balkan Insight.