sobota, 22 września 2018

Sprawa ekshumacji - Polska naruszyła art. 8 Konwencji


Przedwczoraj (20 września 2018 roku) Europejski Trybunał Praw Człowieka po zaledwie  17 miesiącach od złożenia dwóch skarg (30491/17 i 31083/17) wydał wyrok, w którym zdecydował o odpowiedzialności Polski za naruszenie art. 8 Konwencji, a więc prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, uznając że Polska jest odpowiedzialna za naruszenie Konwencji poprzez fakt, że w prawie polskim nie jest przewidziana możliwość złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o zarządzeniu ekshumacji. 

piątek, 21 września 2018

Guido Raimondi ponownie Prezesem ETPC

Aktualny Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Guido Raimondi został ponownie wybrany na Prezesa Trybunału. Jest sędzią od maja 2010 r., a Prezesem został w 2015 r. Prezes zakończy pełnienie swojej funkcji w maju 2019 r. wraz z zakończeniem mandatu sędziego. 

Czy Brexit to początek nowej dekolonizacji?

Diego García, największa z wysp archipelagu Czagos
źródło: https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/wyspy-czagos-najwiekszy-morski-rezerwat-swiata,12201.html
Koh-i-noor
źródło: https://www.samaa.tv/global/2016/04/indias-flipflop-on-koh-i-noor-diamond


W ostatnich latach coraz częściej mówi się o wpływie Brexitu na stosunki międzynarodowe Wielkiej Brytanii z jej dawnymi koloniami. W czasie kwietniowego szczytu Wspólnoty Narodów (zob. tu) podnoszono, że relacje zarówno handlowe, jak polityczne, z pozostałymi 52 państwami tej organizacji zapewnią Londynowi nowe, wspaniałe perspektywy po rozstaniu z Unią Europejską. Wielu komentatorów uznaje jednak takie rozważania za czyste mrzonki, odwołujące się raczej do wspomnień o Imperium Brytyjskim, niż do realnej polityki. Faktycznie kraje Wspólnoty Narodów są odbiorcami jedynie 9% brytyjskiego eksportu, zaś państwa członkowskie UE aż 43 %. Ponadto, wydaje się, że wielu kwestiach państwa Wspólnoty Narodów mają odmienne, jeśli niesprzeczne z Wielką Brytanią interesy polityczne. Stosunki z Brukselą są często postrzegane jako ważniejsze niż te z Londynem. Warto także podkreślić, że wielu obszarach przeszłość kolonialna stwarza szereg problemów, o czym m.in. świadczy obecnie prowadzone postępowanie przed MTS o wydanie opinii doradczej (zob. tu) w sprawie międzynarodowego statusu wysp Czagos (obecnie terytorium brytyjskie), do których roszczenia zgłasza Mauritius. Inny problem relacji Wielkiej Brytanii z państwami Wspólnoty Narodów dotyczy kolonialnego wyzysku kulturowego, w tym grabieży najcenniejszych zabytków z krajów stanowiących dziś regionalne (Nigeria) lub globalne (Indie) potęgi. Rachunek za wzmocnione relacje z dawnymi koloniami może być zatem wysoki.

czwartek, 20 września 2018

Praworządność w Polsce na arenie unijnej - podsumowanie obecnej sytuacji

Ochrona polskiej praworządności na poziomie unijnym jest w dalszym ciągu kwestią bardzo dynamiczną i złożoną. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w tym tygodniu nie doszło jednak do znacznych postępów w tym zakresie. Tym niemniej, warto podsumować obecne postępowania w polskich sprawach na arenie UE.

środa, 19 września 2018

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła obecną polską Krajową Radę Sądownictwa w prawach członka

Przedwczoraj, 17 września br.,  Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sadownictwa (European Network of Councils for the Judiciary, ENCJ) podjęło decyzję o zawieszeniu w prawach członka wybranej na podstawie zmienionych przez PiS przepisów polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (nazywanej "nową KRS", "neo-KRS", a coraz częściej też "pseudo-KRS"). Decyzja zapadła miażdżącą większością głosów: 100 członków Zgromadzenia było za, 6 przeciw (tyloma głosami w Zgromadzeniu dysponowała polska KRS), 9 wstrzymało się od głosu.

W naszym kwietniowym poście wskazywaliśmy na możliwe konsekwencje pisowskiej "reformy" sądownictwa dla KRS i jej członkostwa w ENCJ (tam też wyjaśnialiśmy, czym jest ENCJ i czym się zajmuje). W kolejnych miesiącach ENCJ podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowymi polskimi regulacjami. Delegacja Zarządu ENCJ przyjechała do Polski, aby spotkać się z przedstawicielami zarówno KRS, jak i "nowej KRS", wcześniej przesyłając listę pytań i problemów, które miały być poruszane w rozmowach. "Nowa KRS" przesłała po tej wizycie swoje stanowisko Zarządowi ENCJ, w którym odrzuca stawiane zarzuty, w tym główny: braku niezależności wobec pozostałych władz i związaną z tym niemożność wypełniania swojej podstawowej funkcji, tj. zapewniania niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce.   

wtorek, 18 września 2018

No-Deal Brexit a uznawanie i wykonywanie wyroków w sprawach cywilnych i handlowych

Z początkiem września informowaliśmy o kampanii informacjyjnej, którą Wielka Brytania zaczęła prowadzić na poczet ewentualnego "No-Deal Brexit", tj. nie osiągnięcia do czasu opuszczenia Unii Europejskiej w marcu 2019 r. porozumienia ws. nowych zasad współpracy. W połowie miesiąca opublikowana została druga pula wytycznych. Zakres tematyczny tym razem objął m.in.:
 • finansowanie rozwoju regionalnego,
 • Europejski Fundusz Socjalny,
 • rządowe gwarancje dla projektów finansowych ze środków unijnych,
 • uznawalność praw jazdy,
 • oznakowanie i bezpieczeństwo produktów,
 • ochrona danych osobowych i konsumentów,
 • regulacje środowiskowe,
 • energetyka.
Niezależnie od zakresu aktywności, wszystkich funkcjonujących po obu stronach La Manche powinien zainteresować dokument poświęcony uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach z zakresu prawa cywilnego (i rodzinnego), handlowego, upadłościowego i naprawczego. Obecnie prawo unijne łącznie z traktatami międzynarodowymi (w odniesieniu do współpracy z państwami spoza UE) reguluje:
 • jurysdykcję właściwą do rozstrzygnięcia sporu,
 • prawo właściwe w sporze,
 • uznawanie i wykonywanie wyroków wydanych w innym państwie członkowskim,
 • transgraniczne zagadnienia proceduralne (np. kwestia prowadzenia postępowania dowodowego na potrzeby postępowania sądowego prowadzonego w innym państwie).

poniedziałek, 17 września 2018

Spotkanie G20 poświęcone handlowi i inwestycjom zagranicznym

W zeszły piątek (14 września 2018 r.) odbyło się w Buenos Aires kolejne spotkanie ministrów państw grupy G20, tym razem poświęcone zagadnieniom handlu międzynarodowego oraz inwestycjom zagranicznym. Spotkanie organizowała Argentyna, która od listopada 2017 r. sprawuje roczne przewodnictwo grupy (więcej szczegółów można znaleźć tu, oficjalna strona internetowa dotycząca przewodnictwa Argentyny jest natomiast dostępna tu). 

niedziela, 16 września 2018

Transparentność arbitrażu inwetsycyjnego: internetowa wyszukiwarka arbitrów

Zarówno osoby zainteresowane międzynarodowym arbitrażem inwestycyjny jak i innych międzynarodowców badających zagadnienia proceduralne może zainteresować nowe internetowe narzędzie wybierania arbitrów.

ART (Arbitrator Research Tool) został uruchomiony przez portal GAR. W zamyśle twórców ma zwiększyć przejrzystość wyboru arbitrów. Baza zawiera obecnie około 240 profili potencjalnych kandydatów na arbitrów (co tydzień dodawane są kolejne osoby). Znajdziemy tam informacje o ich doświadczeniu (min. 3 postępowania), preferencjach proceduralnych, świadectwa od niedawnych współpracowników itd. ART jest również interaktwnie powiązany z innymi zasobam iinternetowymi w zakresie arbitrażu inwestycyjnego (m.in. orzeczenia) oraz usług prawniczych (Legal 500 itp).

Publikowanie ofert arbitrów jest darmowe, jednak dostęp do bazy dostępny jest tylko dla abonentów GAR.

sobota, 15 września 2018

Religijno-polityczny kompromis Stolicy Apostolskiej i Pekinu

Stolica Apostolska i Pekin mają z końcem miesiąca podpisać porozumienie kończące spór o zwierzchnictwo nad wiernymi Kościoła katolickiego w najludniejszym państwie świata (WSJ, China and Vatican to Sign Landmark Deal Over Bishops).

Najważniejszym postanowieniem traktatu ma być uznanie Stolicy Apostolskiej przez Chiny jako zwierchnika tamtejszych struktur kościelnych w zamian za cofnięcie ekskomuniki wobec siedmiu chińskich biskupów, mianowanych przez komunistyczne władze. Praktyczną konsekwencją kompromisu ma być współudział obu stolic w woborze tamtejszych biskupów (Papież uzyska prawo weta wobec komunistycznych nominatów). Innymi słowy, istotny wpływ na wybór wyższych dostojników kościelnych uzyska programowo ateistyczna władza.