piątek, 22 września 2017

Kolejni śledczy ONZ zbadają zbrodnie popełnione przez ISIS

Wczoraj Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 2379 (2017), która ustanawia "zespół śledczy" (Investigative Team), który ma zająć się wspieraniem wysiłków podejmowanych przez władze Iraku w celu zebrania dowodów na zbrodnie popełnione przez ISIS. Rezolucja została ogłoszona przez niektóre media jako przełomowa dla sytuacji Jazydów w Iraku (mimo, że nie ma w niej mowy o Jazydach, a jedynie ogólnie o zbrodniach motywowanych religijnie; np. wywiad Amal Clooney dla BBC News), jednak czy w rzeczywistości nie stanowi ona kroku wstecz w stosunku do poprzednich mechanizmów, ustanowionych przez ONZ do zbadania zbrodni popełnianych przez ISIS?

czwartek, 21 września 2017

Więcej przejrzystości w umowach handlowych UE

W ubiegłym tygodniu, jako uszczegółowienie orędzia o stanie Unii, przedstawiony został przez komisarz Cecilię Malmström także nowy pakiet handlowy. Jego zawartość stanowi kilka propozycji z zakresu zarówno handlu jak i inwestycji. Przełomem w myśleniu UE o negocjacjach handlowych jest - po raz pierwszy w historii - opublikowanie jeszcze przed ich przyjęciem przez Radę projektów mandatów negocjacyjnych dotyczących umów handlowych z Australią i Nową Zelandią

środa, 20 września 2017

Wystąpienie prezydenta Trumpa na początek 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Na rozpoczynającej się wczoraj 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, z pewnością jednym z najbardziej oczekiwanych wystąpień było przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa (zapis wideo można obejrzeć tutaj). Mimo, że tematów do poważnej debaty i systemowego rozwiązania nie brakuje (żeby wspomnieć tylko kryzys uchodźczy w Bangladeszu, o którym kilkukrotnie pisaliśmy na blogu, czy relacje Rosja - NATO, zwłaszcza w świetle ćwiczeń ZAPAD), prezydent Trump skoncentrował się jedynie na trzech zagrożeniach dla międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności - sytuacji w Wenezueli i Iranie, ale przede wszystkim w Korei Północnej. Trudno jednak znaleźć jakiekolwiek konstruktywne propozycje w jego wystąpieniu, które raczej należy postrzegać w kategoriach eskalacji gróźb.

wtorek, 19 września 2017

Rzecznik Generalny TS UE: wewnątrznunijny BIT zgodny z prawem UE

sprawie C-284/16 Slovak Republic v Achmea BV Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Melchior Wathelet stwierdził, że traktat o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) między Słowacją a Holandią zgodny jest z prawem UE.

Przyczynkiem do skierowania pytania prejudycjalnego do TS stało się postępowanie arbitrażowe wszczęte przez podmiot holenderski, wówczas znany (również z polskich doświadczeń w arbitrażu inwestycyjnym) jako Eureko. Inwestor skorzystał z liberalizacji słowackiego rynku ubezpieczeń zdrowotnych w 2004 r. celem wejścia  na tamtejszy rynek. Kiedy 2 lata później Słowacja częściowo wycofała się z reform, m.in. ograniczając możliwość czerpania zysków z inwestycji, inwestor wszczął postępowanie arbitrażowe na podstawie BITu zawartego w 1991 r. między Holandią a Czechosłowacja (której sukcesorką - w odniesieniu do traktatu - została Słowacja). W 2012 r. trybunał arbitrażowy orzekł, że prawa inwestora zostały naruszone i przyznał przeszło 22 mln euro odszkodowania (PCA Case No. 2008-13).

poniedziałek, 18 września 2017

Kampania szczepionkowa w Bangladeszu

W ciągu ostatnich kilku dni już dwa razy informowaliśmy o dramatycznej sytuacji Rohindżów, zobacz tu oraz tu. Społeczność międzynarodowa nie podjęła jeszcze zdecydowanych kroków, aby potępić działania Mjanmy, choć coraz częściej wspomina się o doktrynie R2P. Czystka etniczna to jeden z powodów, który uzasadnia  skorzystanie z "odpowiedzialności za ochronę". 

Tymczasem jednak  przynajmniej pomoc humanitarna udzielana jest pokrzywdzonej społeczności bez opóźnienia. Agendy ONZ - UNICEF i WHO wsparły właśnie kampanię szczepionkową, którą rozpoczęły władze Bangladeszu. Chodzi o objęcie szczepieniami przeciwko odrze, różyczce i polio 150 000 dzieci poniżej 15 roku życia z grupy etnicznej Rohindża. UNICEF dostarczył szczepionki, strzykawki  i kapsułki z witaminą A. Chodzi o to by jak najszybciej zaszczepić jak największą ilość dzieci, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się epidemii tych chorób, na które narażone są najsłabsi członkowie populacji Rohindża, w tym wypadku to słabe i niedożywione dzieci. Sytuację pogarszają złe warunki sanitarne (pomoc międzynarodowa nie nadąża z zapewnieniem odpowiednich warunków ciągle napływającym uchodźcom) i komary, roznoszące szereg groźnych, tropikalnych chorób, jak choćby malaria czy denga.

sobota, 16 września 2017

Argentyna: 10 wyroków skazujących za zbrodnie przeciwko ludzkości w sprawie Operativo Independencia

Sąd w Tucumán (Argentyna) uniewinnił  7 oskarżonych a 10 byłych wojskowych skazał (w tym 6 na karę dożywotniego pozbawienia wolności) za udział w 266 zbrodniach przeciwko ludzkości. Wobec pozostałych skazanych orzeczono kary od 4 do 18 lat pozbawienia wolności. Oskarżenie dotyczyło planowania i przeprowadzenia w latach 1975-1983 Operativo Independencia (Operacji niepodległość).

piątek, 15 września 2017

Prezydent Trump chroni bezpieczeństwo narodowe przed chińskim koncernem

Na niecodzienny akt interwencjonizmu w międzynarodowe transakcje handlowe zdecydował się prezydent USA Donald Trump. Na mocy Dekretu wykonawczego uniemożliwił przejęcie spółki Lattice Semiconductor przez konsorcjum Canyon Bridge. 

Wprawdzie bezpośrednim uczestnikiem transakcji - planowanej na 1,3 mld USD - miała być spółka zarejestrowana na prawie stanu Delaware, jednakże jest ona podmiotem zależnym funduszu inwestycyjnego z Kajmanów, który z kolei podlega podmiotowi z Hong Kongu a dalej z Chin. Jako że spółka przejmowana specjalizuje się w produkcji programowalnych układów elektronicznych (programmable logic devices), prezydent Trump uznał, że godzi to w interes bezpieczeństwa narodowego.

czwartek, 14 września 2017

Rada Bezpieczeństwa ponownie uchwala sankcje skierowane przeciwko Korei Północnej

Po uchwaleniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) 5 sierpnia 2017 r. rezolucji 2371, wydawało się, że mimo iż nałożone na Koreę Północną sankcje należały do najostrzejszych w historii, niekoniecznie może to przynieść efekt i powstrzymać Koreę przed dalszymi testami z bronią nuklearną. Kilka tygodni później wiemy już, że pesymizm był uzasadniony - po incydencie z rakietą przelatującą nad Japonią i testem z bombą wodorową, RB ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję 2375, wprowadzającą dalsze sankcje wobec Korei Północnej.

środa, 13 września 2017

Pomoc humanitarna dla Rohindża

Dwa dni temu informowaliśmy o dramatycznej sytuacji grupy etnicznej Rohindża, która zmuszona jest uciekać przed prześladowaniami z Mjanmy do Bangladeszu.

Exodus, jak wskazuje ONZ, jest precedensem jeśli chodzi o ilość osób, która przemieściła się w tak krótkim czasie. Szacuje się, że w Bangladeszu w tym momencie jest ponad 600000 uchodźców z Mjanmy. Powoli dociera tam pomoc humanitarna w postaci żywności, namiotów, lekarstw. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że ponad 60% uchodźców stanowią dzieci.  A przykładowo jeden Boeing 777 może jednorazowo przewieźć koce czy maty do spania dla jedynie 25000 osób. 

Wysoki Komisarz ONZ do spraw praw człowieka Zeid Ra'ad Al Hussein ocenia, że wypędzenie Rohindża stanowi podręcznikowy przykład czystki etnicznej. Zobacz tu.