wtorek, 22 sierpnia 2017

Immunitet dyplomatyczny dla żony głowy państwa podejrzanej o naruszenie nietykalności cielesnej

Republika Południowej Afryki zadecydowała o przyznaniu Gracie Mugabe immunitetu dyplomatycznego. Dzięki temu żona dyktatora Zimbabwe, Roberta Mugabe, która w pokoju hotelowym miała dopuścić się napaści na 20. letnią modelkę, mogła nie niepokojona wrócić do kraju (Reuters, South Africa has granted Grace Mugabe diplomatic immunity - source). Dziewczynie miano założyć kilkanaście szwów głowy.

Mugabe, oskarżona o pobicie modelki przy pomocy kabla elektrycznego, początkowo miała być zatrzymana na granicy przez służby porządkowe, które zapowiedziały, że nie będzie w jej przypadku stosowane wyjątkowe traktowanie. Zanim nawet podejrzana uzyskała ochronę immunitetową, nie stawiła się na rozprawę w sądzie w Johannesburgu. 

Mimo wszystkich kontrowersji wokół decyzji Minister spraw zagranicznych RPA Maite Nkoana-Mashabane o przyznaniu immunitetu (Reuters, Grace Mugabe returns home pursued by South Africa assault allegation), relacje tego państwa z sąsiednim Zimbabwe pozostają zbyt napięte, aby ryzykować ich pogorszenia z tak "błahego powodu".

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Pierwsza runda renegocjacji NAFTA

Podczas gdy uwagę obywateli UE zaprzątają negocjacje Brexitowe i perspektywy ukształtowania przepływu osób, usług i towarów w relacjach z Wielką Brytanią (nasz ostatni post tutaj), po drugiej stronie Atlantyku, w dniach 16-20 sierpnia, rozpoczęto pierwszą rundę renegocjacji Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA). Z tej okazji w Waszyngtonie spotkali się prezydenci USA Donald Trump i Meksyku Enrique Peña Nieto, oraz premier Kanady Justin Trudeau. Zespołom negocjacyjnym przewodzą zaś, odpowiednio, USTR Robert Lighthizer, Minister gospodarki Meksyku Ildefonso Guajardo oraz Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland (Reuters, NAFTA negotiators aim for 'ambitious' start to talks: U.S. official).

Oficjalnego harmonogramu rozmów, których celem ma być "dostosowanie porozumienia do potrzeb nowoczesnej gospodarki", jednak nie przyjęto (Business Insider, Here's what you need to know as NAFTA negotiations begin). Jak oświadczył Przedstawiciel ds. handlu (USTR) Robert Lighthizer chodzi przede wszystkim o wymogi gospodarki cyfrowej, ochronę własności intelektualnej kwestie pracownicze, środowiskowe, bezpieczeństwo żywnościowe a także regulacje odnoszące się do przedsiębiorstw publicznych (Reuters, Trump administration starts countdown to NAFTA talks in mid-August).

niedziela, 20 sierpnia 2017

Al Arabiya ostrzega Katar i pokazuje symulację zestrzelenia samolotu

O kryzysie w relacjach między Katarem a pozostałymi państwami regionu pisaliśmy już wcześniej na blogu. Problem ten nabrał jednak zupełnie nowego wymiaru wraz z emisją w tym tygodniu przez telewizję Al Arabiya filmu, który przedstawia symulację zestrzelenia przez myśliwiec samolotu pasażerskiego (film można obejrzeć tutaj).

Film, który trwa niecałe dwie minuty, zawiera wyraźnie ostrzeżenie przed wlatywaniem przez samoloty linii Qatar Airways w przestrzeń powietrzną państw, które ogłosiły bojkot Kataru. Nagranie rozpoczyna się od ujęcia startującego z pasa lotniska samolotu, z wyraźnym napisem Qatar Airways. Samolot unosi się w powietrze, ale za chwilę dolatuje do niego myśliwiec, najwyraźniej ostrzegając, że samolot znalazł się w niedozwolonej strefie, zmusza go do lądowania, po czym samolot Qatar Airways bezpiecznie ląduje na lotnisku. Za drugim razem jednak, do samolotu podlatuje myśliwiec, który strzela w jego kierunku pociskiem. Na tym ujęcie kończy się, nagranie nie pokazuje co następnie stało się z samolotem. 

sobota, 19 sierpnia 2017

Guest Post: Problem zrzeczenia się reparacji wojennych od Niemiec

Po paroletniej przerwie ci sami uczestnicy życia politycznego w Polsce podnoszą kwestię polskich roszczeń w stosunku do Niemiec z tytułu reparacji po II wojnie światowej (DoRzeczy, Sejm: Będzie analiza dotycząca odszkodowań wojennych od Niemiec i Kaczyński zapowiada walkę o odszkodowania wojenne. Niemcy reagują, Wprost, Prezes PiS ostrzega Zachód. Przypomniał, że Polska nie zrzekła się wojennych odszkodowań, Niezależna.pl, Reparacje wojenne za zbrodnie Niemców w Polsce. Poseł ujawnia kulisy sprawy). Powtarzają własną argumentację. Ponownej analizy prawniczej nie uważam za celową - poprzedniej odsłonie sporu towarzyszyła obszerna debata naukowa. Chciałbym jednak umożliwić Czytelnikom zapoznanie się z ówczesną argumentacją i literaturą (J. Menkes, Prawne i polityczne determinanty sporu wokół Oświadczenia Rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec [w:] ) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek. Wyd. WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006 s. 403-421). Poniżej sygnalizuję wybrane zagadnienia.

piątek, 18 sierpnia 2017

Odszkodowanie od Al-Mahdiego

Wczoraj Międzynarodowy Trybunał Karny wydał zarządzenie (reparation order) dotyczące odszkodowań od Ahmada Al Faqi Al Mahdi, który we wrześniu zeszłego roku został uznany winnym zbrodni wojennych polegających na zniszczeniu obiektów należących do dziedzictwa kulturowego w czerwcu i lipcu 2012 roku w Mali. Al-Mahdi przyznał się do winy i w ekspresowym tempie został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. O jego sprawie pisaliśmy między innymi tu.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego - działania Unii Europejskiej

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage


W ostatnich tygodniach przyspieszyły przegotowania do nadchodzącego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK). Inicjatywa ta została zaproponowana przez Komisję w 2016 r. Zgodnie z treścią decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/864 zdnia 17 maja 2017 r. celem ERDK jest „zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej”. Pula środków finansowych przeznaczonych na ten cel wynosi 8 mln EUR, z których część zostanie przeznaczona na działania w ramach programu Kreatywna Europa na rzecz sfinansowania projektów współpracy transnarodowej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (zob. tu). Komisja wyasygnuje także część środków na wsparcie około 10 inicjatyw o wyjątkowym znaczeniu europejskim, odnoszących się m.in. do ochrony dziedzictwa kulturowego przed klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury. Ponadto, ERDK będzie wspierany przez liczne inicjatywy i projekty finansowane przez programy Horyzont 2020, Natura 2000, Europa dla Obywateli, Erasmus+, EuropejskiProgram dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME) oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 

środa, 16 sierpnia 2017

Wchodzi w życie Konwencja z Minamata w sprawie rtęciDziś (16 sierpnia), po blisko czterech latach od otwarcia do podpisu wchodzi w życie Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci. Stało się to możliwe dzięki temu, że 17 maja została ona ratyfikowana przez Unię Europejską i siedem spośród jej państw członkowskich (Bułgarię, Danię, Węgry, Maltę, Holandię, Rumunię i Szwecję, co zapewniło wymaganą liczbę pięćdziesięciu ratyfikacji. 

wtorek, 15 sierpnia 2017

Nowy nakaz aresztowania wystawiony przez MTK

Dziś Międzynarodowy Trybunał Karny wydał kolejny już nakaz aresztowania dotyczący sytuacji w Libii. Tym razem nakaz dotyczy dowódcy Libijskiej Armii Narodowej Mahmouda Mustafy Busayfa Al-Werfalli'ego, któremu zarzuca się popełnienie zbrodni wojennych w czasie niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego w Libii.  Morderstwa, które zarzuca się Al-Werfalliemu popełniono pomiędzy czerwcem 2016 i lipcem 2017 roku, nakaz dotyczy zatem zarzutów formułowanych już po upadku reżimu Kaddafiego. 33 ofiary Al-Werfalliego stanowią osoby cywilne lub hors de combat. Oskarża się go o to, że zabił je własnoręcznie lub zlecił zabicie ich w trakcie egzekucji nie zapewniając między innymi prawa do bycia wysłuchanym przez sąd. 

Zobacz nakaz na stronie Trybunału.

sobota, 12 sierpnia 2017

TSUE potwierdził, że granica wieku 65 lat dla pilotów w transporcie lotniczym nie jest sprzeczna z postanowieniami Karty praw podstawowych UE

Na początku zeszłego miesiąca TSUE wydał wyrok w sprawie C-190/16 Werner Fries przeciwko Lufthansa CityLine GmbH, w którym uznał, że granica wieku 65 lat dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym, jaka wynika z prawa wtórnego UE, nie jest sprzeczna z zakazem dyskryminacji ze względu na wiek oraz prawem do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu, a w konsekwencji jest ważna. Skarżący w postępowaniu krajowym domagał się jedynie wynagrodzenia za dwa miesiące pracy, jakie przypadały do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnął wiek 65 lat, jednak sąd kierujący pytanie prejudycjalne (Federalny Sąd Pracy – Bundesarbeitsgericht) powziął wątpliwości czy jedno z postanowień załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, w zakresie w jakim określa górną granicę wieku dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym, nie jest sprzeczne z art. 15 ust. 1 (wolność wyboru zawodu) oraz art. 21 (równość traktowania – dyskryminacja ze względu na wiek) Karty praw podstawowych UE.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Czy zakaz groźby użycia siły ma jeszcze znaczenie?

Ostatnie 24 godziny były tak wypełnione wzajemnymi groźbami ataku ze strony zarówno USA, jak i Korei Północnej, że z pewnością przejdą do historii świata po zakończeniu zimnej wojny jako bezprecedensowe. Co do potencjału nuklearnego USA, truizmem jest powiedzieć, że określenie supermocarstwo nie jest przypadkowe, ale wynika m.in. z możliwości militarnych USA, w tym z posiadanego arsenału nuklearnego. Co do Korei Północnej z kolei, od kilku godzin wiemy już z informacji amerykańskiego wywiadu, że reżim Kim Dzong Una jest w posiadaniu technologii umożliwiającej zminiaturyzowanie bomby nuklearnej, tak aby mogła być przenoszona za pomocą pocisków, których skuteczność w praktyce Korea Północna ostatnio tak intensywnie sprawdza (więcej o informacjach ujawnionych przez The Washington Post można przeczytać tutaj). Nie mamy więc do czynienia jedynie z potencjalnie niegroźną, choć ostrą, licytacją na możliwości nuklearne dwóch dobrze uzbrojonych państw, ale stopniowo zagrożenie staje się coraz bardziej realne.