wtorek, 2 kwietnia 2013

Unia Europejska stroną uzupełniającego protokołu z Nagoi – Kuala Lumpur


26 marca Unia Europejska złożyła dokumenty ratyfikacyjne i stała się stroną uzupełniającego protokołu z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym. Protokół ten uzupełnia Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej. Reguluje kwestie odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez transgraniczne przemieszczenie organizmów modyfikowanych genetycznie. Został przyjęty 15.10.2010 r. podczas spotkania stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Nagoi i otwarty do podpisu w 2011 r. Został podpisany przez Unię Europejską 11 maja 2011 r. Protokół podpisało także 24 spośród państw członkowskich UE, w tym Polska. Protokół wejdzie w życie dziewięćdziesiąt dni po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez czterdziesty podmiot. Unia Europejska jest dwunastym.

Brak komentarzy: