czwartek, 17 października 2013

Reforma watykańskiego sektora finansowego

8 października watykańska Pontificia Commissione przyjęła Legge N. XVIII, regulacje w sprawie transparentności, nadzoru i informacji finansowej, realizując tym samym założenia papieskiego Motu Proprio, o którym pisaliśmy w sierpniu, które zastąpią przyjęty doraźnie Dekret N. XI  Presidente del Governatorato, a przede wszystkim wcześniejsze Legge N. CXXVII (zob. oświadczenie prasowe Stolicy Apostolskiej oraz wyjaśnienia do aktu prawnego). 


Tym samym Urzędowi ds. informacji finansowej (AIF) powierzono kompetencje nadzoru ostrożnościowego oraz wzmocniono dotychczasowe uprawnienia nadzorcze m.in. wobec Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) oraz Administracji Majątku stolicy Apostolskiej (APSA). Przyjęto także przepisy w przedmiocie wwożenia i wywożenia środków finansowych do/z Watykanu powyżej kwoty 10 tysięcy euro. Presidente del Governatorato uzyska kompetencję umieszczania podmiotów na "czarnej liście", co wiązać się będzie z automatycznym zakazem udostępniania dóbr, aktywów ekonomicznych i usług finansowych. 

W ten sposób Watykan rzekomo zrealizował 90% reformy niezbędnej w świetle rekomendacji FATF i Moneyval (Corriere della Sera, Ior, è legge la stretta del Papa...).

Jak podkreślił rzecznik prasowy Watykanu Federico Lombardi nowe regulacje mają w szczególności na celu nadzór i wzmocnienie ram prawnych funkcjonowania instytucji finansowych (Corriere della Sera, Vaticano, maggiore trasparenza finanziaria: varata nuova legge antiriciclaggio). W ramach wysiłków podjętych w ostatnich tygodniach na rzecz odnowy finansów watykańskich, Przewodniczący agencji ANSA wysłał żądanie zamknięcia 1'300 rachunków bankowych na których zdeponowano ok 320 mln euro, będących przedmiotem kontroli AIF.


Brak komentarzy: