niedziela, 19 stycznia 2014

Stolica Apostolska przed Komitetem Praw Dziecka ONZ

W związku ze złożeniem we wrześniu 2011 roku przez Watykan, jako stronę Konwencji o Prawach Dziecka, drugiego periodycznego sprawozdania z implementacji (tekst sprawozdania CRC/C/VAT/2 dostępny jest po angielsku, francusku i hiszpańsku) Komitet Praw Dziecka ONZ sformułował listę pytań dotyczących dokumentu (CRC/C/VAT/Q/2). W grudniu 2013 Stolica Apostolska - tak podpisany został dokument - dołączyła do swojego sprawozdania żądane Addendum (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Wreszcie 16 stycznia b.r. w Pałacu WIlsona w Genewie odbyło się przesłuchanie z udziałem Silvano Tomasi, który w imieniu Stolicy Apostolskiej wygłosił specjalne oświadczenie oraz razem z Charlesem J. Sciclun'ą odpowiedział na dodatkowe pytania członków Komitetu.

W tym sensie doniesienia na temat samego przesłuchania nie są (zob. np Fakty TVN, Delegacja watykańska przed Komitetem Praw Dziecka ONZper se niczym szczególnym, choć w tym przypadku miało charakter precedensowy. Na uwagę zasługuje natomiast wysoka liczba pytań do sprawozdania i nie zawsze satysfakcjonujący sposób odpowiedzi. W szczególności chłodno oceniono oświadczenia, że o ile nie żądają tego władze państwa w którym w sprawie podejrzeń o akt pedofilii prowadzone jest postępowanie, Watykan nie jest zobowiązany do informowania o szczegółach działań duchownych (Internazionale, La chiesa cattolica risponde davanti all’Onu alle accuse di pedofilia).

Wśród licznych kwestii, które zaniepokoiły Komitet, dwa przypadki skomentowano explicite: Azyli sióstr Magdalenek oraz Legionistów Chrystusa (Vatican Insider La Stampa, E l’Onu chiede al Vaticano spiegazioni sugli abusi dei preti pedofili). Silvano zapewnił także, że w "sprawie Wesołowskiego" prowadzone jest zarówno postępowanie kanoniczne przeciwko arcybiskupowi (o czym pisaliśmy tutaj), jak i postępowanie karne wobec tej samej osoby jako obywatela Watykanu (GW, Watykan przed ONZ: nie wolno tuszować przypadków pedofilii, teraz to rozumiemy); zarazem miał stwierdzić, że w sprawie ewentualnej ekstradycji decyzja będzie negatywna (GW, Watykan zapewnia ONZ: Arcybiskup Wesołowski zostanie surowo osądzony).

Brak komentarzy: