czwartek, 9 stycznia 2014

Immunitet dyplomatyczny nuncjusza apostolskiego w sprawach karnych a jurysdykcja Kongregacji Nauki Wiary

W odpowiedzi na prośbę o pomoc prawną Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącą osoby Abp. Józefa Wesołowskiego w związku z postępowaniem w sprawie dopuszczenia się czynności seksualnych z małoletnimi, Watykan potwierdził, że odwołany w sierpniu były nuncjusz apostolski w Republice Dominikańskiej jest obywatelem Watykanu, a w czasie pobytu na Dominikanie był objęty zakresem immunitetu dyplomatycznego (Polska Times, Nie ma możliwości ekstradycji abp. Wesołowskiego. Watykan: Ma immunitet dyplomatycznyTVN24, Stolica Apostolska: prawo nie przewiduje ekstradycji abp. Wesołowskiego). 

Zaskakujące nie jest ani oświadczenie, że w braku umowy ekstradycyjnej Watykanu i Republiki Dominikańskiej nie ma prawnego obowiązku ekstradycji arcybiskupa, ani że immunitet dyplomatyczny nuncjusza zgodnie z art. 31 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych (której oba państwa są stronami) obejmuje jurysdykcję w sprawach karnych. 


Zgodnie z art. 6 Normae de gravioribus delictis (zob. polską wersję językową) "przestępstwo przeciwko szóstemu szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnione przez duchownego z nieletnim poniżej osiemnastego roku życia", a także "nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających nieletnich poniżej czternastego roku życia, przez duchownego – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia" należą do najcięższych przestępstw przeciwko obyczajom, które osądza tylko Kongregacja Nauki Wiary (KNW). Za dopuszczenie się takich czynów grozi kara włącznie z wydaleniem lub pozbawieniem urzędu. Zgodnie z Wyjaśnieniami do aktu oraz z Wytycznymi w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych (Guide to Understanding Basic CDF Procedures concerning Sexual Abuse Allegations) z jednej strony normy karne prawa kanonicznego są rozłączne względem prawa krajowego, z drugiej jednak obowiązek przekazania KNW wszelkich informacji dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa nie zwalnia krajowego kościoła z obowiązku działania zgodnie z normami tamtejszego prawa cywilnego.

Warto także przypomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku rzecznik prasowy Watykanu, Fr. Lombardi, oświadczył, że Stolica Apostolska gotowa jest wydać abp. Wesołowskiego władzom dominikańskim, gdyby te wystąpiły z takim żądaniem (Catholic News Agency, Vatican willing to hand over accused nuncio to civil authorities).

Brak komentarzy: