wtorek, 4 lutego 2014

Porozumienie pokojowe o znaczeniu historycznym podpisane na Filipinach

Po 16 latach negocjacji rząd Filipin i Islamski Front Wyzwolenia Moro (the Moro Islamic Liberation Front / MILF) podpisali porozumienie pokojowe (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro / CAB), który zakańcza jeden z najdłużej trwających konfliktów zbrojnych na świecie. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń o tym znaczeniu od pisania nepalskiego układu pokojowego w 2006. 

W większości chrześcijańskim i zcentralizowanym państwie, Muzułmanie na pd wyspie Mindanao (którzy nazywają siebie Bangsamoro, bądź Moro; NB nie jest to monolityczna grupa), od 1968 roku prowadzili działania zbrojne w celu samostanowienia. Na początku konfliktu ponad 10 000 ludzi poległo w jego wyniku i w 2008, kiedy negocjacje pokojowe natrafiły na trudności  które wówczas wydawały się nie do przejścia, 500 000 ludzi zostało przesiedlonych. Dlatego obecne negocjacje i  zobowiązania które obie strony zgodziły się dotrzymać wydają się ogromnym postępem w sprawie. 

Miedzy 22 i 25 stycznia w Kuala Lumpur (Malezja) odbyła sie 43 runda rozmów mających na celu normalizację stosunków pomiędzy rządem i MILF. Strony podpisały aneksy do porozumienia w którym zobowiązują się dzielić władzą i zasobami naturalnymi. Pod nadzorem rządu pozostaje obronność, polityka zagraniczna, imigracja i handel globalny. Pod rządy nowej jednostki politycznej ‘Bangsamoro’ wejdzie 58 dziedzin, w tym edukacja, lokalna administracja, opieka społeczna, sprawiedliwość sharia i zwyczajowa. W ramach dzielenia władzy pomiędzy obiema administracjami pozostają ubezpieczenia społeczne i emerytura, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości, służba publiczna i straż przybrzeżna. Pomimo sukcesu jaki ten układ oznacza ogromne wyzwania nadal pozostają jako że ta nowo powstała niezależna jednostka polityczna ‘Bangsamoro’ (zastępująca wcześniejszy 'Niezależny Region w Muzułmańskim Mindanao' / the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)) składa się z odrębnych 16 etniczno-lingwistycznych grup muzułmańskich, 13 grup rdzennych (nie-Moro) i mniejszościowej grupy chrześcijańskiej. Napięcia pomiędzy tymi grupami są częste, zwłaszcza dotyczące sporów o ziemię. Czas pokaże na ile ten układ pokojowy okaże się trwały.  


Więcej na ten temat można zobaczyć tutaj (BBC World News, rozmowa z Emma Leslie, Philippines Programme Associate at Conciliation Resources)    

Brak komentarzy: