wtorek, 25 lutego 2014

Uganda zaostrza kary za homoseksualizm

W ostatnich miesiącach informowaliśmy o kolejnych państwach zachodnich ustanawiających prawne gwarancje równouprawnienia osób o orientacji homoseksualnej. Wyjątkiem od powszechnej gorliwości w tym zakresie (zob. np. Washington Post, Gay marriages to begin in Chicago after judge’s ruling) była nowelizacja chorwackiej konstytucji (post tutaj), choć implementacja nowych przepisów nie zawsze przebiega bezproblemowo. Przykładowo merowie z 14 francuskich miast, niezadowoleni z decyzji Conseil constitutionnel zgodnie z którą obowiązek udzielania ślubów parom homoseksualnym nie godzi w klauzulę sumienia (październikowy post), zapowiedzieli, że zwrócą się o zbadanie sprawy przez ETPCz, uznając że pogwałcono ich prawo do rzetelnego procesu sądowego i zasadę kontradyktoryjności (Le Monde, 14 maires contre le mariage gay vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme). Zob. także tekst dotyczący utrudnień w adopcji dzieci przez pary homoseksualne: Le Monde, Couples gays: la justice bloque des adoptions d’enfants nés par PMA.

Zbieżność działań regulacyjnych, która być może stanowi przyczynek do wykształcenia się wspólnych standardów traktowania w tym zakresie w krajach zachodnich, może również prowadzić do zaostrzenia przeciwnych stanowisk, o czym świadczy przypadek Ugandy.

Mimo protestów rządów zachodnich, Prezydent tego państwa Yoweri Museveni promulgował ustawę zaostrzającą kary grożące za utrzymywanie stosunków homoseksualnych (Le Monde, Ouganda: une loi antihomosexualité drastique entre en vigueur). Wprawdzie praktykowanie homoseksualizmu już wcześniej było zagrożone karą pozbawienia wolności, jednak obecnie penalizacji uległo także zachęcanie do takich praktyk oraz ustanowiono prawny obowiązek informowania władz o takich przypadkach. W trakcie prac legislacyjnych rozważano wręcz ustanowienie kary śmierci m.in. w przypadku recydywy. 

W odpowiedzi m.in. Holandia zamroziła doroczną pomoc (w wysokości 7 mln euro) dla tego państwa, a Prezydent Barack Obama już wcześniej zapowiedział, że wejście ustawy w życie poważnie utrudni relacje dwustronne między oboma państwami (Le Monde, Homosexualité: Obama prévient l'Ouganda contre un «pas en arrière»; Reuters, Obama warns Uganda over anti-gay law). Prezydent Museveni kategorycznie zaprotestował wobec takich prób „społecznego imperializmu”.

Brak komentarzy: