sobota, 4 października 2014

Szwecja oficjalnie uzna Państwo palestyńskie

Rosnąca niechęć zachodnich społeczeństw wobec sposobu prowadzenia przez Izrael działań wojskowych przeciwko Palestyńczykom przekłada się zarówno na ochłodzenie w relacjach gospodarczych (The Economist, Israel and the World. Us and them) jak i, w coraz większym stopniu, na stosunki polityczne. Za prezydentury Obamy dostrzegalne stało się nawet rozluźnienie stosunków z tradycyjnie najbliższym partnerem Izraela - Stanami Zjednoczonymi (Fox News, Obama administration sharply criticizes new Israeli housing projects).

Z utratą publicznej sympatii przez to państwo ściśle związany jest wzrost poparcia dla Palestyny, czego najważniejszym przejawem było uzyskanie w 2012 roku przez tą ostatnią statusu państwa nie-członkowskiego obserwatora przy ONZ, a także starania o przyjęcie w poczet 15 organizacji wyspecjalizowanych i traktatów systemu Narodów Zjednoczonych (nasz post tutaj), co ostatecznie ma umożliwić objęcie tego państwa jurysdykcją MTK (zob. post czy tu).


Kolejnym wygraną potyczką jest zapowiedź Premiera Stefana Löfvena uznania przez Szwecję państwa Palestyny, "z poszanowaniem prawo do samostanowienia i bezpieczeństwa zarówno Palestyny jak i Izraela" (Le Monde, La Suède va reconnaître l'« Etat de Palestine). Zdaniem Löfvena powyższy krok jest konieczny dla rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. Decyzja, stanowiąca reakcję na pierwszą od 10 lat rozbudowę osiedli izraelskich we wschodniej Jerozolimie zaskoczyła zarówno krajowych jak i unijnych dyplomatów (EU Observer, Sweden breaks EU ranks to recognise Palestine).

Reagując na szwedzkie oświadczenie rzecznik Białego Domu ogłosił, że uznanie państwowości Palestyny byłoby "przedwczesne" (Al Arabiya, Sweden premature to recognize Palestine: U.S.). Wprawdzie Stany Zjednoczony co do zasady popierają dążenia Palestyńczyków, jednak ich realizacji możliwa jest jedynie w drodze negocjacji i wzajemnego uznania z Izraelem.

Wg. l'Agence France-presse Państwo palestyńskie uznało co najmniej 112 państw (134 wg. samych zainteresowanych), w tym 7 aktualnych członków UE - Bułgaria, Czechy, Cypr, Malta, Polska, Rumunia, Węgry (uznanie państwowości miało miejsce w latach 80.). Zarazem to jedynie Czechy spośród wszystkich państw UE w 2012 r. głosowały przeciwko przyznaniu Palestynie statusu obserwatora przy ZO ONZ (pozostali poparli wniosek albo wstrzymali się od głosu).

Decyzja Szwecji zbiegła się w czasie z obchodami najważniejszego święta religijnego w Izraelu, Jom Kippur.

Brak komentarzy: