środa, 7 stycznia 2015

Chiny znoszą część ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich

Chiny zdecydowały się w zeszłym tygodniu na zniesienie ograniczeń na eksport metali ziem rzadkich (por np z informacją WSJ). Decyzja ta jest konsekwencja przegranego sporu z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią (China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum) w Światowej Organizacji Handlu (WTO). O decyzji panelu WTO oraz Appellate Body pisaliśmy tu i tu.

Spór ten rozpoczął się w 2012 r. kiedy to trzy kraje zdecydowały się zaskarżyć do WTO szereg restrykcji wprowadzonych przez Chiny w odniesieniu do eksportu metali ziem rzadkich. Państwa te twierdziły, że ograniczenia te są niezgodne w Protokołem Akcesyjnym Chin i mają protekcjonistyczny charakter (służą wspieraniu krajowego przemysłu). Chiny utrzymywały natomiast, że ograniczenia mają na celu ochronę środowiska oraz zabezpieczenie własnych zasobów naturalnych. Zarówno panel jak i Appellate Body uznały, że środki te naruszają zobowiązania Chin wynikające z prawa WTO.

Zgodnie z nowymi wytycznymi chińskiego Ministerstwa Handlu, kraj zaprzestał z dniem 1 stycznia 2015 r. stosowania kontyngentów eksportowych. Jednocześnie wprowadzono jednak wymóg uzyskania licencji przez wszystkie podmioty zajmujące się eksportem (niezależnie od ich pochodzenia). Nie zniesiono też opłat eksportowych nakładanych te materiały. Nie jest więc jasne czy państwa, które wygrały spór w WTO, będą usatysfakcjonowane tym rozwiązaniem. Przypomnijmy bowiem, że panel uznał nie tylko kontyngenty eksportowe za niezgodne z prawem WTO. Do takim samych wniosków doszedł on bowiem również w stosunku do specjalnych opłat eksportowych oraz ograniczeń dotyczące podmiotów, które mogą eksportować takie materiały. Każdemu z powodów przysługuje oczywiście prawo skargi do WTO na niewykonanie (lub niewłaściwe wykonanie) postanowienia organów ds. rozstrzygania sporów.

***

Metale ziem rzadkich to grupa pierwiastków znajdujących szerokie zastosowanie w produktach wysokiej technologii. Do najczęściej stosowanych metali ziem rzadkich należą cer, lantan, europ, gadolin, samar i neodym, erb oraz promet. Wykorzystywane są one głównie w elektronice oraz innych zaawansowanych urządzeniach – np. laserach lub turbinach wiatrowych. Około 30% złóż tych metali jest zlokalizowanych na terenie Chin, państwo to odpowiada również za ok 90% produkcji.

Brak komentarzy: