sobota, 21 marca 2015

KE przeciwko uchylaniu się od opodatkowania przez przedsiębiorstwa

Kontynuując batalię przeciwko uchylaniu się opodatkowania w atmosferze kolejnego skandalu tym razem wokół działalności HSBC (The Guardian, HSBC scandal: George Osborne signals new tax evasion measures; zob. też ostatni z naszych postów na temat dynamiki procesu), Komisja Europejska zaproponowała pakiet środków mających uniemożliwić osobom prawnym arbitraż regulacyjny (Komisja Europejska, Komunikat prasowy).


Najważniejszą propozycją jest system obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji nt. indywidualnych interpretacji prawa podatkowego o znaczeniu transgranicznym. Przekazywanie informacji miałoby następować  periodycznie, w 3 miesięcznych okresach. O ile Komisja żywi nadzieje, że perspektywa konieczności ujawnienia porozumień z przedsiębiorcami zniechęci organy podatkowe do okazywania nadmiernej przychylności, o tyle część komentatorów wyraziła obawy, że dopóki interpretacje nie zostaną publicznie udostępnione, nie wyłącza to podstawowego problemu motywacji do "konkurencji podatkowej" między poszczególnymi państwami (EurActiv, Brussels mulls clampdown on tax avoidance after Luxleaks, Business Insider, EU seeks clampdown on tax avoidance after LuxLeaks). W świetle naszych dotychczasowych postów o dialektyce walki z tax evasion, trudno się z tą oceną nie zgodzić. Komisja nie wykluczyła takiego rozwiązania, ale na razie odnosi się do takiej koncepcji "z ostrożnością".

Projekt Dyrektywy o automatycznej wymianie informacji dostępny jest tutaj.

Dodatkowo KE przedstawiła Komunikat zawierający kolejne propozycje w zakresie przejrzystości podatkowej:
  • ocena wymogów w zakresie przejrzystości obowiązujących przedsiębiorstwa międzynarodowe,
  • przegląd kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (Code of Conduct),
  • określenie skali problemu uchylania się od opodatkowania,
a wreszcie
  • uchylenie dyrektywy ws. opodatkowania dochodów z oszczędności. O kolejnym niepowodzeniu nowelizacji Dyrektywy 2003/48/WE wspominaliśmy w maju 2013, kiedy RE "na pocieszenie" poparła G5 pilot project.
Na ironię losu zakrawa fakt, że Prezydencję, od której zależeć będą postępy prac w tym zakresie w lipcu przejmuje Luksemburg.

Brak komentarzy: