czwartek, 18 kwietnia 2013

Szczyt G24 w przededniu inauguracji Wiosennego posiedzenia MFW-BŚ


Zgodnie z oficjalnym planem prac, dzień poprzedzający oficjalną inaugurację Wiosennego posiedzenia MFW i Banku Światowego obfitować będzie w wydarzenia. Główne obszary zainteresowania Banku Światowego w tym roku będą oscylować wokół zmniejszenia skrajnego ubóstwa na świecie poniżej 3% do roku 2030 oraz podniesienia dochodów dolnych 40% społeczeństw we wszystkich państwach,  tj. priorytetów dokumentu strategicznego Banku Światowego A Common Vision for the World Bank Group, który niedawno wyciekł do prasy. Kwestie ubóstwa były również przedmiotem pierwszego wystąpienia Dyrektora Grupy Banku Światowego dr Jim Yong Kim (zob. wcześniejszy post). Z kolei MFW koncentrować się będzie na sytuacji w Unii Europejskiej. Jak bowiem, odwołując się do Churchilla na potrzeby oceny aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie, stwierdziła Dyrektor Zarządzający MFW Christine Lagarde: „To nie jest koniec. To nie jest nawet początek końca. Być może jednak jest to koniec początku”.Już dwa dni temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaprezentował kwietniowy World Economic Outlook, zawierający hipotezę trzech prędkości wychodzenia gospodarki światowej z kryzysu: najszybciej w państwach rozwijających się, akceptowalnie w USA, natomiast niezmiennie niepokojąco w UE. Ogólna prognoza wzrostu gospodarczego uległa wprawdzie nieznacznej poprawie, jednak zidentyfikowano nowe zagrożenia systemowe, a żadne ze znanych nie uległy dezaktualizacji. 
Wczoraj Bank Światowy zaprezentował tegoroczny Global Monitoring Report, w którym nawołuje do odpowiedzialnego zarządzania urbanizacją.

Dziś, obok m.in. Okrągłego stołu Rady głównych ekonomistów Banku Światowego, odbędzie się szczyt G24. Zarówno ten jak i jutrzejszy szczyt G20 będą pierwszymi spotkaniami obu grup (w tej randze) od czasu oficjalnej zapowiedzi przywódców BRICS powołania nowego międzynarodowego banku rozwojowego (zob: wcześniejszy post). Ponieważ brak deklaracji BRICS, jaką postawę względem MBOiR przyjmie nowa instytucja, jednym z możliwych scenariuszy jest konkurencja międzyinstytucjonalna i próba zmiany geometrii międzynarodowej współpracy gospodarczej (por. z wątkiem dotyczącym Wyborów S-G WTO).


Brak komentarzy: