piątek, 17 stycznia 2014

Pierwsza postępowanie WTO przeciwko Chinom o ustalenie prawidłowości implementacji

Stany Zjednoczone złożyły w ostatni poniedziałek pierwszy w historii wniosek przeciwko Chinom o ustalenie prawidłowości implementacji (tzw. compliance proceeding) jednego z raportów Appellate Body. Obecne postępowanie wynika ze sporu jakie dwa państwa toczyły ze sobą od 2010 r. i który dotyczył ceł antydumpingowych oraz środków wyrównawczych nałożonych przez Chiny na pewne rodzaje amerykańskiej stali (tzw. grain oriented flat-rolled electrical steel lub w skrócie GOES). Stany Zjednoczone oceniły straty swojego przemysłu z tytułu nałożenia ceł antydumpingowych oraz wprowadzenia środków wyrównawczych na poziomie 250 mln USD rocznie. Appellate Body w swoim raporcie z 2012 r. stwierdził, że cła oraz środki wyrównawcze stosowane przez Chiny naruszają postanowienia Porozumienia w sprawie Środków Antydumpingowych oraz Porozumienia w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych.

W ramach implementacji raportu Chiny przeprowadziły szereg ponownych postępowań antydumpingowych oraz wyrównawczych (zasadniczo utrzymując poprzednie restrykcje) oraz obniżyły wysokość ceł antydumpingowych. Zdaniem Stanów Zjednoczonych działania te nie są wystarczające w kontekście raportu Appellate Body.

***

Postępowanie o ustalenie prawidłowości implementacji jest uproszczoną procedurą (uregulowaną w Art. 21.5 Porozumienia w sprawie rozstrzygania sporów) pozwalająca członkom WTO na dokonanie szybkiej weryfikacji czy zmiany wprowadzone przez innego członka, który przegrał spór, rzeczywiście odpowiadają rekomendacjom organów WTO d/s rozstrzygania sporów. W praktyce WTO jest to standardowy i powszechny sposób kontroli wykonywania orzeczeń.

Brak komentarzy: