niedziela, 19 stycznia 2014

Sprzeciw PE wobec koncepcji Mechanizmu finansowania Unii Bankowej

W grudniu informowaliśmy (tutaj) o porozumieniu wypracowanym przez ministrów zasiadających w ECOFIN, które miało doprowadzić do finalizacji prac nad II filarem Unii Bankowej, Jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM). Istotnym elementem kompromisu, który umożliwił przezwyciężenie niemieckich obaw dotyczących wysokości niemieckich składek, było pozostawienie szczegółów decyzji w sprawie Mechanizmu finansowania Single Resolution Fund do uregulowania mocą późniejszego porozumienia międzyrządowego.

16 stycznia na spotkaniu szefów partii reprezentowanych w Parlamencie Europejskim przyjęto komunikat w którym zgromadzeni kategorycznie sprzeciwiają się trzeciemu już, w relatywnie krótkim okresie, porozumieniu międzyrządowemu (po wykorzystaniu tej metody do stworzenia Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji oraz na potrzeby Paktu fiskalnego). Przyjęcie takiej metody miałoby być równoznaczne z obejściem unijnych procedur legislacyjnych (FT, European Parliament challenges plan for €55bn bank rescue fund). Szczegółowe zarzuty europosłów mają zostać przedstawione w liście do Przewodniczącego Komisji Europejskiej (EU Observer, MEPs issue threat over bank resolution plan).

Mimo że PE formalnie nie jest w stanie sprzeciwić się porozumieniu międzyrządowemu, to jego zgoda będzie niezbędna do ukończenia budowy samej Unii Bankowej.

Brak komentarzy: