poniedziałek, 20 stycznia 2014

UE oburzona handlem maltańskim obywatelstwem

Nie milkną echa opisywanej przez nas (tutaj) decyzji Malty o przyjęcia kryterium finansowego jako jedynego warunku nabycia obywatelstwa Malty, a w rezultacie obywatelstwa UE. Mimo że zasady przyznawania obywatelstwa należą do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, sprawa wzbudziła oburzenie również na szczeblu unijnym

15 stycznia, Komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding podczas debaty plenarnej w PE stwierdziła, że zachowanie Malty stanowi pogwałcenie „podstawowej zasady prawa międzynarodowego” przyznawania obywatelstwa wyłącznie osobom mającym faktyczne związki z danym państwem oraz że w rezultacie mogło dojść do naruszenia zasady lojalnej współpracy w myśl art. 4(3) TUE (Speech: Citizenship must not be up for sale European Commission, SPEECH/14/18).

Z kolei "zaniepokojony ostatnimi praktykami w zakresie przyznawania obywatelstwa państw członkowskich UE", Parlament Europejski w niewiążącej rezolucji stwierdził, że  "prawa związane z obywatelstwem UE opierają się na godności ludzkiej i nie powinno się ich kupować czy sprzedawać za żadną cenę" (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP))). PE wezwał Komisję do oceny krajowych systemów przyznawania obywatelstwa w świetle "wartości europejskich" oraz do sformułowania zaleceń i wytycznych, mających ukrócić praktyki, które by w te wartości godziły (par. 11). Maltę wezwano do rewizji własnej legislacji i dostosowania do unijnych wartości (par. 12).

Rezolucja PE wzbudziła oburzenie rządu Malty, który uznał ją za zamach na suwerenność wyspy; od stanowiska rządowego odcięła się opozycja, głosując w Parlamencie Europejskim za jej przyjęciem. Rumuński europoseł Sebastian Bodu miał natomiast stwierdzić, że oburzająca jest sytuacja w której rumuńskim czy bułgarskim obywatelom odmawia się korzystania ze swobody przepływu osób w ramach strefy Schengen, natomiast może ją nabyć "dowolny chiński lub rosyjski gangster lub oligarcha" (EU Observer, EU institutions attack Malta passport scheme).

Brak komentarzy: