środa, 5 lutego 2014

Dialog regulatorów rynków finansowych UE-USA

W ramach realizowanej w ostatnich latach przez Komisję Europejską współpracy z regulatorami rynków finansowych państw trzecich (m.in. z Japonii, Chin, Indii i Rosji), 30 stycznia odbyło się spotkanie Financial Markets Regulatory Dialogue  (FMRD) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. 

W wymianie poglądów dotyczących ostatnich działań regulacyjnych, potencjalnych konfliktów regulacyjnych i poszukiwania możliwości współpracy stronę unijną reprezentowały Europejskie Urzędy Nadzoru (ESAs: EBA, IOPA i ESMA), a stronę amerykańską m.in. Departament Skarbu i niezależne agencje regulacyjne takie jak FDIC i SEC (Joint Statement). Istotnym elementem rozmów była kwestia wypracowania wspólnych strategii implementacyjnych w stosunku do uzgodnień na forum G20.

Przedstawiciele UE podkreślili wolę uwzględnienia współpracy w obszarze regulacji finansowych w Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (na temat współpracy zobacz nasze posty tutaj).

Uczestnicy przyjęli szereg celów, które mają zostać osiągnięte w ramach FMRD w 2014 roku w szczególności w obszarze obrotu derywatami, ubezpieczeń, audytu, księgowości, bankowości i resolution regimes.

Najbliższe posiedzenie FMRD odbędzie się w lipcu w Brukseli.

Brak komentarzy: