czwartek, 8 maja 2014

Szwajcaria wdroży standard OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych

Podczas odbywającego się dniach 5-7 kwietnia w Paryżu "Tygodnia OECD" -  równoczesnego dorocznego spotkania Rady OECD na poziomie ministerialnym (zobacz Ministerial Council Statement) oraz Forum OECD - przyjęto Deklarację w sprawie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Tym samym ministrowie "wyrazili determinację" w szybkim wdrożeniu, na zasadzie wzajemności, oraz wezwali centra finansowe do bezzwłocznej implementacji  Jednolitego światowego standardu w zakresie wymiany informacji finansowych, opublikowanego przez OECD w lutym b.r. 

Deklarację poparło G20, a do końca roku najpewniej sporządzona zostanie czarna lista jurysdykcji niewspółpracujących takich jak Dubaj czy Panama (FT, Switzerland pledges to lift veil on tax secrecy). Zważywszy na rosnącą skuteczność presji wywieranej przez społeczność międzynarodową na raje podatkowe nowy standard ma szansę ulec szybkiemu upowszechnieniu (zobacz nasz post, czy FT, Singapore completes US tax evasion deal)
Celem monitorowania postępów we wdrażaniu Jednolitego światowego standardu zostanie także powołane Światowe Forum. Techniczne ustalenia, przygotowane przez Komitet ds. fiskalnych współpracujący z G20, mają być gotowe do połowy roku.

Wśród państw, które zadeklarowały udział we współpracy jest Szwajcaria, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Parlamentu (ewentualnie poddana pod głosowanie w referendum) oraz po spełnieniu 4 warunków, przede wszystkim w zakresie szczegółowości przekazywanych informacji oraz wzajemności zobowiązań "istotnych centrów finansowych" (20 minutes, La fin du secret bancaire «à l'ancienne»). Mimo że do faktycznego rozpoczęcia współpracy daleka droga, należy zauważyć jest to kolejny krok  tego państwa, m.in. po podpisaniu w październiku ubiegłego roku Konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych (post tutaj) czy nawiązaniu współpracy z USA (zobacz post tutaj oraz odesłania do sprawy FATCA), w stronę większej transparentności transgranicznych operacji finansowych. 

Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią G5 pilot project (o inicjatywie wspominaliśmy tu), podczas październikowego Global Forum w Berlinie zostanie podpisane porozumienie ws. automatycznej wymiany informacji, wzorowane na FATCA (La Moncloa, Spain, Germany, France, Italy and the United Kingdom encourage the European Commission to adopt legal initiatives against aggressive tax planning).

Brak komentarzy: