czwartek, 27 listopada 2014

ETPCz przesłał Rosji do zajęcia stanowiska skargi międzypaństwowe złożone przez Ukrainę

W skromnym komunikacie prasowym Trybunału strasburski poinformował, że 25 listopada br. przesłał Rządowi rosyjskiemu do zajęcia stanowiska dwie spośród złożonych przez Ukrainę skarg międzypaństwowych przeciwko Rosji (o skargach pisaliśmy na blogu tu i tu).

Trybunał nie sformułował jeszcze konkretnych pytań, co do których będzie oczekiwał wypowiedzi stron, a jedynie zwrócił się o przedstawienie stanowiska ws. dopuszczalności obu skarg. Trybunał oczekuje wypowiedzi co do tego, czy w świetle art. 1 EKPCz możliwe jest przypisanie Rosji odpowiedzialności za zarzucane naruszenia, czy osoby, których dotknęły zarzucane naruszenia Konwencji dysponowały krajowymi środkami odwoławczymi, które zobowiązane były wykorzystać oraz czy owe środki odwoławcze można oceniać jako skuteczne dostępne i skuteczne.

Ponieważ w bazie orzecznictwa i zakomunikowanych skarg (HUDOC) próżno szukać - wbrew zwykłej praktyce Trybunału - dokumentu formalnego komunikującego wskazane skargi rządowi Rosji, komunikaty prasowe Trybunału są jedynym źródłem wiedzy o złożonych skargach. Stąd wiadomo, że pierwsza skarg odnosi się do wydarzeń, które doprowadziły do przejęcia i utrzymywania kontroli przez Federację Rosyjską nad półwyspem Krymskim oraz wydarzeń na wschodniej Ukrainie. Zawarte są  w niej zarzuty oparte na art. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 i art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji. Druga skarga dotycząca uprowadzonych na terytorium Rosji dzieci i ich opiekunów oparta została na art.2, 3, 5 oraz 8 Konwencji i art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji. 

We wspomnianym komunikacie prasowym zawarta jest też informacja, że w Trybunale zawisłych jest ponad 160 skarg złożonych zarówno przeciwko Ukrainie, jak i Rosji, dotyczących tych samych wydarzeń, co skargi międzypaństwowe (o niektórych pisaliśmy już wcześniej na blogu). Ponad 20 z nich dotyczy wydarzeń na Krymie, a 140 odnosi się do wydarzeń na wschodniej Ukrainie. W 104 sprawach Trybunał nałożył na Rosję i Ukrainę środki tymczasowe, co w 14 sprawach doprowadziło do zwolnienia poszczególnych osób z aresztów.

Teraz wszyscy z niecierpliwością będą wyczekiwali przesłania stanowiska przez władze Rosji. A jakie ono będzie nietrudno się domyślić ...   

Brak komentarzy: