środa, 26 listopada 2014

Program niemieckiej Prezydencji G7 (G8) na najbliższy rok

Zważywszy na fakt, że ostatni szczyt G20 został zdominowany przez tematykę polityczną (na temat szczytu zob. nasz post), a obecna sytuacja geopolityczna wymusza pytania odnośnie perspektyw multilateralnego kształtowania ładu światowego, do centrum zainteresowania governance może powrócić G7 (udział Rosji w G8 zawieszono w marcu b.r. o czym pisaliśmy tutaj). 

Przewodnictwo na tym forum obejmują Niemcy, które za kluczowe problemy współpracy uznały (German Cabinet Adopts Programme for German G7 Presidency):
  • zwiększenie dynamiki i stabilności wzrostu gospodarczego,
  • prace nad regulacjami finansowymi, w tym wsparcie G20 w reformie G-SIFI,
  • walkę z uchylaniem się od opodatkowania.
Dodatkowo dyskusji mają zostać poddane (The Federal Chencellor, Key topics for the Summit Announced):
  • ochrona środowiska morskiego, morskie governance i efektywność surowcowa,
  • odporność na antybiotyki, choroby zaniedbane i pochodne ubóstwu, Ebola,
  • łańcuchy sprzedaży i dostaw,
  • wsparcie samo-zatrudnienia i szkoleń zawodowych kobiet.

W tym ostatnim dokumencie podkreślono, że G7 jest wspólnotą wartości, która nie godzi się dokonaną przez Rosję bezprawną aneksją Krymu.

Wreszcie niemiecka Prezydencja podkreśliła doniosłość dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.

Kolejny szczyt głów państw G7 odbędzie się w Schloss Elmau (Bawaria) w dniach 7-8 czerwca 2015.
Szczyty ministerialne odbędą się w kwietniu i maju, w Lubece, Hamburgu i Dreźnie.

Brak komentarzy: