czwartek, 7 grudnia 2017

Mammadov p. Azerbejdżanowi - cd. procedury niewykonywania wyroku

Komitet Ministrów Rady Europy podjął 5 grudnia br. formalną decyzję o zwróceniu się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z pytaniem w trybie art. 46 ust. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o to, czy Azerbejdżan wywiązał się z obowiązku wykonania wyroku w sprawie Mammadov p. Azerbejdżanowi. Przegłosowana decyzja była kolejnym krokiem procedury rozpoczętej 25 października tego roku, kiedy to KM  podjął decyzję o oficjalnej notyfikacji Azerbejdżanowi intencji zwrócenia się do Trybunału (na blogu pisaliśmy o tym tu).
Teraz ciężar decyzji został przełożony na Trybunał. Państwa członkowskie udowodniły, że są w stanie zmobilizować się i zebrać niezbędną większość 2/3 głosów w celu przegłosowania decyzji, teraz Trybunał będzie miał szansę zaprezentowania swojego podejścia do obowiązku wykonywania swoich wyroków.

Brak komentarzy: