sobota, 6 kwietnia 2013

Przystąpienie UE do EKPC

Realizując postanowienia Traktatu lizbońskiego, 5 kwietnia podczas piątego posiedzenia Grupy negocjacyjnej Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka (CDDH) i  Komisji Europejskiej (dialog CDDH-UE 47+1) osiągnięto konsensus dotyczący tekstu Porozumienia o przystąpieniu UE do EKPC.

Przed formalnym przyjęciem Porozumienia niezbędne będzie poddanie jego tekstu szeregowi procedur wewnętrznych, w szczególności UE zwróci się o opinię w sprawie zgodności z prawem unijnym do Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto Rada UE będzie musiała jednomyślnie poprzeć projekt. Opinia ETS oczekiwana jest na początku 2014 r., jednak proces polityczny może być znacznie dłuższy.

Przyjęty pakiet dokumentów obejmuje:
- projekt Porozumienia o przystąpieniu UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
- projekt Deklaracji UE,
- projekt nowelizacji Reguł Komitetu Ministrów w przedmiocie nadzoru nad wykonywanie orzeczeń i rozstrzygania sporów,
- projekt Memorandum of Understanding
- projekt Raportu wyjaśniającego do Porozumienia o przystąpieniu.


Porozumienie - obok zniesienia formalnej przeszkody przystąpienia organizacji międzynarodowej do EKPC - przewiduje w szczególności wprowadzenie tzw. co-respondent mechanism (artykuł 3) oraz włączanie UE do procedury wyboru sędziów ETPCz.

1 komentarz:

GG pisze...

Blog PMP jest świetnym pomysłem i z pewnością dostarczy czytelnikom stosowną dawkę wiedzy, a autorom postów - sporo zadowolenia. Proponuję jednak większą dbałość o detale przy formułowaniu wpisów, zwłaszcza o unikanie dezinformacji. Np. w tym poście wprowadzono skrót ETS (opinia ETS). A przecież nazwy ETS nie ma od 2009 r, od Traktatu z Lizbony - jest natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) i to on wyda przedmiotową opinię.