niedziela, 21 kwietnia 2013

Rekomendacja PE w sprawie R2P


Dnia 18 kwietnia Parlament Europejski przyjął Rekomendację dla Rady dotyczącą  doktryny Odpowiedzialności za Ochronę (Recommendation to the Council on Responsibility to Protect). W rekomendacji państwa odwołują się do udanego wykorzystania doktryny podczas niedawnego konfliktu w Libii oraz obecnego braku działań w kontekście walk toczących się w Syrii.
Ponieważ doktryna Odpowiedzialności za Ochronę (R2P) jest niczym więcej jak polityczną ideą (nie ma umocowania w przepisach prawa międzynarodowego),  ale jej stosowanie jest coraz bardziej niezbędne w kontekście ciężkich naruszeń prawa międzynarodowego (kiedy Rady Bezpieczeństwa nie reaguje), wydaje się więc istotne wskazanie, że rekomendacja dotyczy między innymi uczynienia z niej wiążącej normy prawa międzynarodowego.
Inne zalecenia dotyczą konieczności doprecyzowania zasady (zgodnie z brazylijską propozycją Odpowiedzialności podczas Ochrony - Responsibility while Protecting, RwP), w szczególności odniesienia się do zasad, reguł, parametrów stosowania siły zbrojnej  i wzmocnienia mechanizmu monitoringu. Dodatkowo pojawia się propozycja, aby zaproponować pięciu stałym członkom Rady Bezpieczeństwa przygotowanie kodeksu postępowania, który pomagałby zminimalizować prawo veta w kontekście zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i czystki etnicznej.
Kilkakrotnie  przywołano w rekomendacji  MTK, jako organ:
-  połączony z doktryną Odpowiedzialności za Ochronę wspólną ideą walki z bezkarnością sprawców,
- wypełniający funkcje prewencyjne przed popełnianiem masowych zbrodni, 
- pomagający w rekonstrukcji społeczeństw po konflikcie i w procesie mediacji.
  
O ile można dyskutować z wieloma tezami rekomendacji, na pewno warto implementować doktrynę R2P po jej uszczegółowieniu, a także, co pojawiło się w rekomendacji w kontekście MTK, naciskać na państwa o jak najszybszą ratyfikację poprawki dotyczącej zbrodni agresji.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Muszę powiedzieć że zawsze fascynowało mnie tłumaczenie responsibility to protect jako odpowiedzialności za ochronę.

kw pisze...

tak, tłumaczenie na polski w ogóle jest wielkim wyzwaniem. Np. Joint criminal enterprise: wspólne kryminalne przedwsięwzięcie...
brzmi jak tytuł kryminału a nie jak instytucja prawa karnego...