niedziela, 26 stycznia 2014

Czy spór o obywatelstwo Malty dotrze przed Trybunał Sprawiedliwości?

Według informacji EU Observer Komisja Europejska poszukuje obecnie możliwości prawnego zaskarżenia maltańskich zasad sprzedaży obywatelstwa, które wzbudziły powszechne oburzenie, mimo że jak podkreślaliśmy poprzednio (zobacz m.in. post tutaj) kwestia ta należy do kompetencji wyłącznych państw członkowskich. Prawnicy Komisji rzekomo koncentrują swoje analizy na zakresie obowiązku lojalnej współpracy na podstawie art. 4(3) TUE; punktem odniesienia mają być orzeczenia w sprawach Micheletti (C-369/90) oraz Rottman (C-138/08). Przywołane ma być także orzeczenie MTS w sprawie Nottebohm (ICJ Reports 1955, p. 4).

Na Maltę już napływają aplikacje zainteresowanych kupnem obywatelstwa.

Brak komentarzy: