środa, 22 stycznia 2014

Konsultacje publiczne w UE w sprawie TTIP

Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zamiar przeprowadzenia konsultacji publicznych w sprawie proponowanych zapisów dotyczących ochrony inwestycji, które maja stanowić część porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi (tzw. Transatlantic Trade and Investment Partnership, o samych negocjacjach pisaliśmy między innymi tu i tu). Proponowany przez UE tekst rozdziału o ochronie inwestycji zostanie opublikowany na stronie Komisji w marcu, zaś opinie będą przyjmowane przez kolejne trzy miesiące.

Inicjatywa Komisji Europejskiej jest najprawdopodobniej wynikiem rosnącego oporu ze strony wielu organizacji pozarządowych oraz części środowiska akademickiego wobec rozszerzania uprawnień inwestorów jak i krytycznych głosów zarzucających brak przejrzystości w dotychczasowych negocjacjach. 

Brak komentarzy: