wtorek, 7 stycznia 2014

Stały Trybunał Arbitrażowy o tamie w Kaszmirze

20 grudnia Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał orzeczenie w sprawie Pakistan v. Indie, dotyczącej budowy tamy na rzece Kishenganga w dolinie Indusu w Kaszmirze. Zasadniczo Trybunał poparł roszczenia Pakistanu, chociaż sama budowa tamy przez stronę indyjską także została dopuszczona.

Sprawę przeciwko Indiom ustanowił Pakistan w 2010 r., w oparciu o umowę międzynarodową o regulacji wód Indusu (Indus Waters Treaty), w której zawarciu i stosowaniu pośredniczy Bank Światowy i przewidującą między innymi obowiązek pokojowego rozstrzygania sporów dotyczących rozprowadzania wód Indusu i jego dopływów. Spór rozstrzygnięty przez STA dotyczył budowy tamy i odprowadzenia części wód Kishenganga (w Pakistanie nosi nazwę Neelum) do elektrowni wodnej. Pakistan twierdził, że budowa ta będzie zagrażała funkcjonowaniu jego elektrowni wodnej Neelum-Jhelum Hydro-Electric Project. komentarzach szczególną uwagę zwraca się na wygraną Pakistanu. Indie nie będą mogły odprowadzić więcej niż 50% wód oraz zejść poniżej pewnego minimalnego ich poziomu. STA nie zabronił wprawdzie Indiom budowy tamy, jednak konieczna będzie modyfikacja projektu.  

Z punktu widzenia prawa środowiska szczególnie interesujące są przemyślenia STA dotyczące ocen oddziaływania na środowisko przedstawionych przez strony. Podkreślił on różnice w OOŚ przedstawionych przez obie strony - Pakistan przedstawił całościową analizę wpływu budowy na różne elementy środowiska, podczas gdy Indie ograniczyły się jedynie do analizy wpływu na gatunki ryb żyjące w rzece Kishenganga. Z jednej strony STA stwierdził , że nie ma jednego, właściwego sposobu opracowywania OOŚ, z drugiej jednak podkreślił, że analiza przedstawiona przez Pakistan jest znacznie odpowiedniejsza w przypadku tak skomplikowanego projektu jak budowa tamy i elektrowni wodnej.

Brak komentarzy: