piątek, 24 stycznia 2014

Wyrok w sprawie Daimler AG v. Barbara Bauman et al

14 stycznia b.r. Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w obszernie opisywanym przez nas sporze Daimler AG v. Barbara Bauman et al (zobacz post tutaj). Zgodnie z przytoczonymi ocenami zachowań sędziów SN oraz zgodnie z domniemaniem braku eksterytorialności stosowania Ustawy o roszczeniach cudzoziemców z tytułu deliktu (Alien Tort Statute, ATS) w myśl rozstrzygnięcia w sprawie Kiobel (o której pisaliśmy tu), Sąd stwierdził, że pozwana spółka nie miała dostatecznie bliskich relacji ze stanem Kalifornia, aby móc względem niej zastosować tzw. kalifornijski long-arm statute (Code of Civil Procedure, section 410.10). 

Mimo że przeciwko możliwości sprawowania jurysdykcji w sprawie opowiedziała się również, poprzednio cytowana, sędzia Sotomayor, uzasadnienie decyzji przez Sąd zostało przez nią ostro skrytykowane. Nawiązując do sprawy Kiobel, Sotomayor uznała, że jurysdykcja argentyńska wydaje się właściwsza w sprawie między zagranicznym powodem i zagranicznym pozwanym dotyczącej postępowania w państwie trzecim (IntLaw Grrls, In transnational human rights suit, Supreme Court shortens long arm of states).

Brak komentarzy: