czwartek, 18 kwietnia 2013

U.S. Supreme Court: odpowiedzialność prawna spółek a eksterytorialne stosowanie Alien Tort Statute

W sprawie Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum Co. et al. Sąd Najwyższy USA orzekł, że ani dyspozycje Ustawy o roszczeniach cudzoziemców z tytułu deliktu (Alien Tort Statute, ATS) ani okoliczności jej przyjęcia - w szczególności trzy przestępstwa prawa międzynarodowego z myślą o których ustawę uchwalono - nie uzasadniają podważenia domniemania braku eksterytorialności stosowania ATS. 

Powodowie zarzucili holenderskim, brytyjskim i nigeryjskim spółkom naftowym zachęcanie do i pomoc  w naruszających prawo międzynarodowe działaniach rządu Nigerii podjętych wobec protestujących przeciwko wydobyciu ropy w regionie Ogoni (nt. nigeryjskiego sektora naftowego zob. np. artykuły "GW" Shell dzieli i rządzi w Nigerii, czy Nigeria. Raport ONZ ujawnia skalę zanieczyszczenia delty Nigru).  

Amerykański Sąd Najwyższy w przeszłości uznawał już odpowiedzialność korporacyjną za czyny sprzeczne z prawem traktatów lub międzynarodowym prawem zwyczajowym, co skłoniło część obserwatorów do wniosku, że również w tym przypadku istniały podstawy do eksterytorialnego zastosowania ATS (zob. np. artykuł prof. J. PaustaKiobel, Corporate Liability, and the Extraterritorial Reach of the ATS). Orzeczenie może mieć istotny wpływ na odpowiedzialność spółek przed sądami federalnymi za delikty prawa międzynarodowego popełnione w państwach trzecich.Omówienie sprawy dostępne jest na stronie Cornell University Law School.


Możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko państwom trzecim na podstawie ATS była przedmiotem zainteresowania również polskiego parlamentu w związku z pozwami składanymi przez obywateli polskich do amerykańskich sądów federalnych (zob. Interpelacja nr 10898).Orzeczenie szybko wzbudziło szerokie zainteresowanie. Wśród opinii, które ukazały się w ciągu kilku godzin od publikacji można chocby wskazać (te i inne komentarze dostępne na blogu http://opiniojuris.org/) wypowiedzi prof. T. Lee, Kiobel Insta-Symposium: When Can the Presumption Against Extraterritoriality Be Rebutted?, prof. A. Colangelo, Kiobel Insta-Symposium: An Extraterritorial Cause of Action, prof. R. Alford, Kiobel Insta-Symposium: The Death of the ATS and the Rise of Transnational Tort Litigation, prof. J. Knox, Kiobel Insta-Symposium: A Presumption Against Extrajurisdictionality Resurfaces, prof. Ch. Keitner, Kiobel Insta-Symposium: The ATS After Kiobel: Less Bark but More Bite?, czy prof. M. Koehler, Kiobel Insta-Symposium: The Impact of Kiobel on FCPA Enforcement).
Brak komentarzy: