piątek, 28 lutego 2014

Kolejne środki odwoławcze ws. pożyczek argentyńskich

18 lutego Argentyna i właściciele zrestrukturyzowanych obligacji argentyńskich wystąpili do Sądu Najwyższego USA z wnioskiem o rozpoznanie nadzwyczajnego środka odwoławczego (writ of certioriari) od wyroku nowojorskiego 2nd Circuit Court of Appeals w sporze dotyczącym interpretacji klauzuli pari passu. O sprawie, i przyczynach dla których w interesie Argentyny leży teraz granie na zwłokę, pisaliśmy w sierpniu 2013 roku tu i tu

Argentyna (Supreme Court Docket No. 13-990utrzymuje, że:


· 2nd Cir. Ct. niewłaściwie zrekonstruował klauzulę pari passu. Problem jednak w tym, że kwestia stanowi przedmiot regulacji prawa stanowego, nie podlegającego badaniu w ramach writ of certioriari;
· Zobowiązanie Argentyny mocą nakazu sądowego do równego traktowania wszystkich wierzycieli w zakresie płatności - niezależnie od tego czy zgodzili się na restrukturyzację zadłużenia, czy jak w przypadku "sępich funduszy" domagają się spłaty nominalnej kwoty długu wraz z oprocentowaniem - stanowi próbę obejścia zakazu stosowania środków zabezpieczających na mieniu państw trzecich, a tym samym narusza argentyński immunitet egzekucyjny w świetle Foreign Sovereign Immunity Act (28 USC § 1609).

Właściciele obligacji zrestrukturyzowanych (Supreme Court Docet No. 13-991) uważają:
  • zastosowanie nakazu sądowego względem państwa obcego za niewspółmierne do powagi sprawy a także za sprzeczne z 5 poprawką do Konstytucji USA,
  • że sąd nowojorski niesłusznie odrzucił ich środek odwoławczy. 
***
Decyzja o przyznaniu certioriari ma charakter dyskrecjonalny, a celem owego środka kontroli nie jest korygowanie błędów – prawnych ani faktycznych – popełnionych przez sądy niższych instancji. 

NML Capital i pozostali powodowie mają czas do 24 marca na wniesienie odpowiedzi (termin ten często jest przedłużany), do której pisemnie ustosunkuje się Argentyna. Aktualny etap sporu może zatem się przeciągnąć do przyszłego roku.

***
Powyższej sprawy ("pari passu oraz płatności") nie należy mylić m.in.:
  • z jedną ze spraw z powództwa NML Capital ("sprawa discovery"), tj. kontrowersji dotyczących środka odwoławczego wniesionego przez Argentynę do Sądu Najwyższego przeciwko decyzji 2nd Cir. z 20 sierpnia 2012 r. (Supreme Court Docket number 12-842), dotyczącej wydobywania dowodów od drugiej strony (discovery). Termin posiedzenia w spawie wyznaczono na 21 kwietnia. Sąd okręgowy uznał, że discovery nie narusza immunitetu jurysdykcyjnego ani egzekucyjnego Argentyny w świetle Foreign Sovereign Immunities Act, z czym ta ostatnia się nie zgadza. 
  • ze "sprawą arbitrażową": 10 czerwca 2013 certioriari przyznano w wygranym przez postępowaniu arbitrażowym (BG Group plc v. Argentine) dotyczącym tzw. pesyfikacji argentyńskiego długu, w związku z odmową przez DC Circuit Court wykonania wyroku arbitrażowego (Supreme Court Docket No. 12-138).

Brak komentarzy: