czwartek, 20 lutego 2014

Nowe (stare) spory w WTO

W ostatnich dniach złożono w WTO kilka wniosków o powołanie paneli mających rozstrzygnąć szereg sporów handlowych między członkami organizacji. Najistotniejszy wydaje się być wniosek USA przeciwko Chinom dotyczący powołania panelu, który zbadałby prawidłowość implementacji raportu Appellate Body w sprawie China – Countervailing and Anti-dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States, dotyczącej ceł antydumpingowych oraz środków wyrównawczych nałożonych przez Chiny na pewne rodzaje amerykańskiej stali (o sprawie informowaliśmy tu).

W odpowiedzi Chiny zdecydowały się kontynuować spór dotyczący pewnych metodologii stosowanych przez Stany Zjednoczone w postępowaniach antydumpingowych skierowanych przeciwko chińskim firmom (United States – Certain Methodologies and Their Application to Anti-dumping Proceedings Involving China), zarzucając im niezgodność z wymaganiami Porozumienia w sprawie Środków Antydumpingowych (sam wniosek jest dostępny tu).

Wreszcie Japonia złożyła wniosek przeciwko Ukrainie w sprawie środków ochronnych stosowanych przez ten kraj wobec importu samochodów (Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Certain Passanger Cars). Zdaniem Japonii środki stosowane przez Ukrainę wykraczają poza zakres konieczny dla ochrony krajowego przemysłu motoryzacyjnego (o sprawie wcześniej informowaliśmy tu).

Brak komentarzy: