czwartek, 9 października 2014

7. Raport z wdrażania reform bazylejskich

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) opublikował 7. Raport zawierający wnioski z badania krajowych postępów - stan na koniec września 2014 - we wdrażaniu regulacji bazylejskich, tj. Bazylei II, Bazylei 2,5 oraz Bazylei III.

Dokument sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez poszczególne państwa w ramach Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP).

W Raporcie uwzględniono:
  • wdrożenie wskaźników kapitałowych ważonych ryzykiem,
  • wdrażanie standardów w zakresie traktowania banków o znaczeniu systemowym (SIBs),
  • stosowanie wskaźników płynności Bazylei III (w tym liquidity coverage ratio,  LCR). Ta ostatnia kwestia stanowi nowość w stosunku do wcześniejszych Raportów BCBS, o których pisaliśmy w marcu i w kwietniu ubiegłego roku.
Ogólnie można stwierdzić, że o ile państwa w większości zakończyły wdrażanie Bazylei II i (z Bazylei III) wskaźników ważonych ryzykiem do porządków krajowych, a także są w trakcie wdrażania regulacji Bazylei 2,5, o tyle minie jeszcze trochę czasu przed pełną realizacją ostatnich reform (G-SIBs, LCR, wymogi sprawozdawczości w zakresie lewarowania).

Przy tej okazji warto odnotować FAQ poświęcony lewarowaniu w świetle Bazylei III, opublikowany właśnie przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS).

Brak komentarzy: