piątek, 5 kwietnia 2013

BCBS: Raport z postępów implementacji regulacji bazylejskichKomitet Bazylejski opublikował Raport z przebiegu implementacji regulacji bazylejskich.  W dokumencie przedstawiono stan wdrażania Bazylei II, Bazylei 2,5 oraz Bazylei III w końcu marca 2013. Raport aktualizuje informacje przedstawiane ministrom finansów i prezesom banków centralnych państw G20 w półrocznych raportach (ostatni z października 2012 r.). Analizę dokonano w oparciu o metodologię przyjętą przez BCBS w 2012 roku (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP).

Raport koncentruje się na wdrożeniu w porządkach krajowych wymogów wypłacalności opartych na ryzyku. Postępy we wdrażaniu pozostałych rozwiązań Bazylei III jak choćby współczynników lewarowania, czy współczynników płynności LCR mają być stopniowo obejmowane nadzorem BCBS. 

Wśród objętych Raportem państw-członkowskich BCBS wszystkie są co najmniej w trakcie implementacji Bazylei II i III, a jedynie Indonezja i Meksyk nie poczyniły postępów w zakresie wdrażania Bazylei 2,5. 
W lipcu 2012 r. Komitet opublikował wyniki podobnego badania w odniesieniu do państw nie należących do BCBS ani do UE.

Regulacje kapitałowe, stanowiące przedmiot Raportu, w ramach Unii Europejskiej zostały wdrożone mocą Dyrektyw CRD I-III lub mają zostać implementowane Dyrektywą CRD IV (EU, Regulatory Capital).


Zob. również: wcześniejszy post na temat wyników kontroli wpływu implementacji standardów przyjętych w Bazylei III na sytuację rynków finansowych

Brak komentarzy: