sobota, 21 marca 2015

UE utrzymuje sankcje wobec Rosji

Mimo pewnych wątpliwości, czy podjęcie decyzji o przedłużeniu terminu obowiązywania sankcji wobec Rosji przed końcem roku, tj. przed upływem terminu realizacji wszystkich postanowień porozumienia mińskiego (o samym porozumieniu i jego potwierdzeniu mocą Rezolucji RB ONZ 2202 pisaliśmy tutaj), nie przyczyni się do eskalacji konfliktu, w związku z brakiem współpracy ze strony rosyjskiej UE zadecydowała o przedłużeniu stosowania środków ograniczających.

Rada już zadecydowała o przedłużeniu zamrożenie aktywów i zakazów wizowych wobec 150 osób i 37 podmiotów o 6 miesięcy, tj. do 15 września 2015 (Rada UE, Komunikat prasowy 112/15; aktualna lista podmiotów objętych sankcjami tutaj). 

Z kolei Rada Europejska ws. stosunków zagranicznych "zgodziła się, że czas obowiązywania środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej (...) należy jednoznacznie powiązać z pełną realizacją porozumień mińskich" (Rada Europejska, Komunikat prasowy 134/15). RE jednocześnie zadeklarowała gotowość przyjęcia dalszych sankcji (kolejne posiedzenie RE planowane jest na czerwiec). Wysoką Przedstawiciel wezwano do przygotowania do czerwca planu strategicznej komunikacji, celem przeciwdziałania rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Pierwszym krokiem w tym zakresie ma być powołanie zespołu ds. komunikacji.

W reakcji na powyższe decyzje rzecznik Kremla poinformował, że w duchu konstruktywnego podejścia do kryzysu podjęcie środków odwetowych nie stanowi przedmiotu dyskusji na Kremlu, który jednak podejmie działania odwetowe zgodne z interesem narodowym (TASS, Kremlin: Russia will consider national interests to decide on counter-sanctions).

***
  • Unijne sankcje ustanowiono 31 lipca (post tutaj), a następnie rozszerzono 8 września 2014 (kolejny post).
  • Syntetyczny opis poszczególnych instrumentów sankcji przedstawiono tutaj.

Brak komentarzy: