sobota, 2 grudnia 2017

Pierwszy raport ONZ dotyczący implementacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2347 w sprawie ochrony dóbr kultury

Audrey Azoulay, nowa Dyrektor Generalna UNESCO; fot. UN Photo/Rick Bajornas
Źródło: https://en.unesco.org/news/security-council-highlights-role-cultural-heritage-peace-and-securityW środę, 30 listopada, Rada Bezpieczeństwa wraz nową Dyrektor Generalną UNESCO, Audrey Azoulay, debatowała nad międzynarodowymi działaniami na rzecz powstrzymania nielegalnego obrotu oraz niszczenia dóbr kultury w kontekście zapewnienia globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Przedmiotem dyskusji był pierwszy report Sekretarza Generalnego ONZ, Antónia Guterresa, na temat implementacji rezolucji RB 2347 z dnia 24 marca 2017.
Jak pisaliśmy już wcześniej na blogu (tu, tu i tu) rezolucja 2347 stanowi pierwszą inicjatywę RB odnoszącą się do ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych jako elementu wspólnych działań społeczności międzynarodowej na rzecz globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Choć rezolucja koncentruje się na walce z terroryzmem, to wiele jej postanowień dotyczy także szerszej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów zbrojnych. Wskazuje się w niej, że to przede wszystkim na państwach spoczywa główna odpowiedzialność za ochronę dóbr kultury, w związku z tym zobowiązane są one do wzajemnej współpracy oraz do współdziałania z właściwymi organizacjami międzynarodowymi. RB też przypomniała, że nikt nie powinien angażować się w handel nielegalnie pozyskanymi dobrami kultury (państwa powinny przyjąć odpowiednie regulacje krajowe, aby zapobiec handlowi tego typu dobrami przez osoby prywatne i ewentualnie traktować tego typu działalność jako jedno z najpoważniejszych zbrodni transnarodowych) a wywiezione z Syrii i Iraku dobra, powinny powrócić do miejsca swego pochodzenia. W tym celu wskazano szereg praktycznych instrumentów i mechanizmów, które państwa powinny wykorzystywać w celu skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie konfliktów zbrojnych oraz zwrotu nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.

W raporcie Sekretarza Generalnego przeanalizowano szereg dobrych praktyk wspólnych dla 29 państw członkowskich ONZ i przedstawiono wiele zaleceń mających na celu wzmocnienie ochrony dziedzictwa, podnoszenie świadomości społecznej, gromadzenie danych i szkolenie uczestników misji pokojowych w celu lepszej integracji kwestii kulturalnych w przyszłych misjach pokojowych prowadzonych na terytoriach objętych konfliktami. Dyrektor Generalna UNESCO podkreśliła, że państwa i organy międzynarodowe wzmacniają współpracę w omawianych obszarach (zob. m.in. tu) ale jest konieczna ich intensyfikacja w świetle skali zniszczeń i rabunku dóbr kultury przede wszystkim w Syrii oraz Iraku.


Report Sekretarza Generalnego ONZ jest dostępny tu.

Więcej informacji tu i tu.

Brak komentarzy: