wtorek, 9 kwietnia 2013

FTA między Indiami a UE – ostatnia prosta?

Ostatnie doniesienia o intensyfikacji negocjacji umów o swobodnym handlu (FTA) pomiędzy różnymi krajami i blokami krajów tradycyjnie nie zawierają w zasadzie informacji nt. ich rozdziałów inwestycyjnych. W odniesieniu do negocjacji FTA między Unią Europejską a Indiami pojawiły się zdawkowe informacje związane krytyką tego aspektu umowy przez organizacje polityczne.
Umowa oraz process negocjacji zostały skrytykowane w Indiach m.in. przez organizacje Sangh Parivar oraz Komunistyczną (Marksistowską) Partię Indii (CPI(M)). Organizacje te wyraziły zaniepokojenie, tym, iż m.in. postanowienia FTA dotyczące inwestycji będą miały negatywny wpływ m.in. na rolnictwo, przemysł i usługi, w tym na małe i średnie przedsiębiorstwa. CPI(M) stwierdzila, iż “silny mechanizm ochrony inwestycji [zagranicznych] podważy możliwość regulacji przez rząd spółek sektora finansowego i przemysłowego w celu zapewnienia realizacji interesów narodowych”. Skrytykowała ona również proces negocjacji FTA, zauważając, że prowadzony on był w sposób nietransparentny, bez publicznych konsultacji, nadzoru parlamentarnego oraz bez udziału rządów poszczególnych stanow państwa indyjskiego.
Negocjacje FTA między Indiami a UE mają podobno zakończyć się w połowie kwietnia br.
10 kwietnia kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Indii Manmohan Singh będą rozmawiać w Berlinie m.in. o FTA. Uzupełnienie: na spotkaniu strony zadeklarowały, że negocjacje zakończą się do końca bieżącego roku.
(źrodła: bilaterals.org, Financial Express (India), Indian Express)

Brak komentarzy: