wtorek, 16 stycznia 2018

Słowenia pozwie Chorwację przed TS UE za ignorowanie arbitrażu delimitacyjnego

W czerwcu 2017 r. Stały Trybunał Arbitrażowy, orzekający w sporze delimitacyjnym Chorwacji p. Słowenii, przyznał tej ostatniej prawo dostępu do Morza Adriatyckiego za pośrednictwem korytarza morskiego o szerokości 2.5 MM (przecinającego chorwackie morze terytorialne) a także uznał jej prawo kontroli nad znaczną częścią Zatoki Pirańskiej (PCA 2012-04). W ten sposób Słowenia uzyskała dostęp do wód międzynarodowych. O sporze wspominaliśmy na łamach PPM w związku z wyciekiem podsłuchów rozmów między jednym z arbitrów a pełnomocnikiem Słowenii naradzających się w sprawie postępowania.

The Slovenia Times

W rezultacie, dość szybko po opublikowaniu przez trybunał wyroku rząd Chorwacji podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym pogwałcenie fundamentalnych zasad proceduralnych stanowi przeszkodę w wykonaniu wyroku arbitrażowego; jednocześnie zaprosił Słowenię do do poszukiwania kompromisowego rozwiązania problemu w drodze negocjacji (SeeNews, Croatia stands by decision to ignore PCA ruling on border dispute with Slovenia), co było w tym sensie zastanawiającej, że arbitraż miał umożliwić zakończenie wieloletnich, bezskutecznych rozmów.

W związku z konsekwentnym ignorowaniem wyroku i kolejnymi incydentami przy okazji słoweńskich prób samodzielnego egzekwowania wyroku (EU Observer, Croatia ignores ruling on Slovenia border dispute), na początku roku Przewodniczący KE Jean Claude-Juncker zaproponował stronom mediację (ESJ News, EU TO MEDIATE BORDER DISPUTE BETWEEN CROATIA AND SLOVENIA). 

Teraz Słowenia zapowiedziała wszczęcie postępowania postępowania przeciwko Chorwacji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE na podstawie art. 259 TFUE (SeeNews, Slovenia to take Croatia to EU Court of Justice over border dispute - report). Zdaniem Lublany pogwałcenie wyroku arbitrażowego jest bowiem równoznaczne nie tylko z naruszeniem prawnomiędzynarodowych zobowiązań Chorwacji ale również chorwackiego traktatu akcesyjnego (The Slovenia Times, Slovenia to start implementing arbitration award on Saturday).

Warto w tym kontekście przypomnieć, że zgoda Chorwacji na oddanie sporu granicznego do arbitrażu była jednym z warunków wycofania słoweńskiego weta wobec akcesji sąsiada do UE. Od tego czasu mieliśmy już jednak okazję pisać choćby o Pierwszym wewnątrz-unijnym sporze przed ETPCz (Chorwacja p. Słowenii).

Brak komentarzy: