czwartek, 11 stycznia 2018

Kilkanaście postępowań arbitrażowych p. Polsce w związku z odejściem od energetyki wiatrowej

Wedle informacji Prokuratorii Generalnej ok. 13 inwestorów już notyfikowało wszczęcie postępowania arbitrażowego celem uzyskania odszkodowania za straty poniesione w wyniku wejścia w życie Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. Według DGP w najbliższym czasie należy oczekiwać rozpoczęcia procedury spornej przez kolejnych inwestorów (GP, Branża wiatrakowa pozywa Polskę. Przedsiębiorcy będą walczyć o odszkodowania). Dochodzenie ochrony swoich praw zapowiedzieli inwestorzy amerykańscy, izraelscy, cypryjscy, niemieccy i duńscy m.in. firmy Windflower, Sunflower, Vortex i Wind Space. Tylko jedna spóła Invenergy zapowiada dochodzenie ok. 700 mln USD odszkodowania, co daje wyobrażenie o skali potencjalnej odpowiedzialności Skarbu Państwa.


Na mocy tzw. ustawy odległościowej ustanowiono minimalny dystans, który musi dzielić turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. W rezultacie nieomal wykluczono możliwość budowy nowych oraz rozbudowy istniejących elektrowni, co wpisało się w politykę energetyczną rządu preferowania energetyki węglowej. Dalej, zmieniono zasady naliczania podatku od nieruchomości - nie tylko od powierzchni gruntu na którym znajdują się elementy konstrukcyjne ale od całego gruntu elektrowni wiatrowej, którego wartość (ze względu na koszt instalacji) zasadniczo zmieniała wymiar ciężaru podatkowego. Inwestorzy zarzucą Polsce szereg innych naruszeń uzasadnionych oczekiwań m.in. odnośnie do regulacji w przedmiocie systemu świadectw pochodzenia, braku organizacji aukcji dla farm wiatrowych, czy wygaszania pozwoleń na budowę.

Inwestorzy mogą wszcząć postępowanie, na podstawie Traktatu Karty Energetycznej albo odnośnych Umów o ochronie i popieraniu inwestycji (BITów), o odszkodowanie za dyskryminacyjne traktowanie - względem innych branż energetycznych - lub pośrednie wywłaszczenie, w rezultacie czego szereg przedsiębiorców musiało wycofać się z inwestycji (Biznes Alert, Nowelizacja ustawy o OZE – co się zmieni dla elektrowni wiatrowych?).

Jest to kolejny obszar w którym SP może ponieść niebagatelne koszty prowadzonej obecnie polityki. Dopiero co informowaliśmy o prawdopodobnym postępowaniu arbitrażowym w związku ze sposobem modernizacji sił zbrojnych, a dalszych postępowań nie sposób wykluczyć choćby w sektorze finansowym czy farmaceutycznym.

Brak komentarzy: