czwartek, 16 października 2014

Zmierzch "podwójnej irlandzkiej" i optymalizacji CIT w Szwajcarii, Luksemburgu i Austrii

W ostatnich miesiącach kilkukrotnie wspominaliśmy o wielkich inwestorach amerykańskich wykorzystujących jurysdykcję irlandzką do prawnie wątpliwych praktyk, choćby w kontekście prawa do prywatności użytkowników portalu Facebook (post tutaj), czy porozumień podatkowych między Google a tamtejszą administracją (zobacz tu). Właśnie kwestie podatkowe budzą szczególne niezadowolenie w pozostałych unijnych stolicach, które zabiegając o naprawę sytuacji fiskalnej włożyły w minionym roku wiele wysiłku w walkę z uchylaniem się od opodatkowania (zob. nasze posty w zakresie tax evasion). Spore emocje budzą również postępowania Komisji ws. opodatkowania Starbucksa w Holandii, czy Fiat Finance w Luksemburgu.

Fakt, że nowy Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, piastował urząd Premiera Luksemburga w czasie, kiedy państwo to (podobnie zresztą jak Irlandia) zawarło porozumienia podatkowe z Amazonem, w sprawie których Komisja ma wszcząć postępowanie o możliwe naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej, nie pozwoli aby o podatkach zapomnieć do przyszłego roku (FT, Brussels targets Amazon’s Luxembourg tax deal). Jest jednak szansa, że Irlandia, Austria i Luksemburg, a także Szwajcarią rzadziej będą odgrywać rolę czarnych charakterów.

We wtorek irlandzki Minister finansów Michael Noonan zapowiedział usunięcie sławetnej luki podatkowej, tzw. podwójnej irlandzkiej, której beneficjentami są m.in. Google i Facebook. Dzięki zarejestrowaniu w Irlandii dwóch spółek, z których jedna sprzedaje drugiej prawo do korzystania z technologii np. do wyszukiwarki internetowej ta ostatnia podnosi koszty uzyskania przychodu w kraju, gdzie i tak obowiązuje nader korzystna stawka podatkowa (CIT w Irlandii wynosi 12,5% podczas gdy np. w USA to 40%, a w Polsce 19%, KPMG, Corporate tax rates table). Z kolei spółka holdingowa-właściciel technologii, mimo że zarejestrowana Irlandii, jest rezydentem w raju podatkowym, np. na Bermudach, gdzie CIT wynosi 0%, transferując tam wpływy za pośrednictwem podmiotu holenderskiego (stąd funkcjonujące również określenie "kanapka holenderska", GW, Jak Apple, Google i Starbucks płacą podatki tam, gdzie im wygodnie, czyli podatki z kanapki).

Irlandia
Zwolnienie podatkowe de facto zagranicznych inwestorów w odniesieniu do nowych przedsiębiorców przestanie być możliwe od 1 stycznia 2015, natomiast podmioty rozliczające się obecnie w mechanizmie podwójnej irlandzkiej utracą taką możliwość w roku 2020. Wówczas wszystkie spółki zarejestrowane w Irlandii będą musiały odprowadzać tam podatki.

Zarazem Irlandia już zapowiedziała wprowadzenie atrakcyjnych rozwiązań podatkowych, w tym "knowledge development box" (wzorowanych na prawnie wątpliwym brytyjskim instrumencie "patent box", o których wspominaliśmy tu), które podobno miałyby umożliwić odprowadzanie w Irlandii podatku wg. stawki 2,5%. Minister Noonan zapowiedział również, że stawka 12,5% CIT nie ulegnie zmianie, co zważywszy na zapowiedź Komisji wszczęcia postępowania przeciwko Irlandii ws. oceny legalności "podwójnej irlandzkiej" pozbawia złudzeń, co było motywacją nowelizacji prawa podatkowego (FT, Dublin to shut Double Irish corporate tax loophole next year).

Szwajcaria
Z kolei Szwajcaria ogłosiła zniesienie pięciu specjalnych reżimów podatkowych dla inwestorów zagranicznych, dzięki którym spółki takie płaciły podatki niższe nawet od rodzimych podmiotów (Les Echos, Impôt: l’Irlande et la Suisse suppriment des dispositifs d’optimisation pour les entreprises). 

Austria/Luksemburg
Jest to tym istotniejsze, że również wtorek ministrowie finansów UE po 6 latach porozumieli się odnośnie nowelizacji Dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, tj. przede wszystkim w sprawie ustanowienia systemu automatycznej wymiany informacji bankowych na potrzeby walki z uchylaniem się od opodatkowania. Zgodę na współpracę jako ostatnie wyraziły bowiem Luksemburg i Austria (ta ostatnia dostała dodatkowy rok na "modernizację systemu IT"), uzależniające ją właśnie od pozycji Szwajcarii (Ecofin, Press Release ST 14185/14, Background). 

Na ograniczone zawężenie tajemnicy bankowej w odniesieniu do dochodów z oszczędności oba unijne państwa zgodziły się w marcu b.r. (post tutaj). Ominięcie etapu automatycznej wymiany informacji na podstawie Dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności i przejście od razu do standardu OECD (zob. poniżej), oznacza że banki UE powinny być gotowe do współpracy międzynarodowej już w 2016 r. (Les Echos, L’Europe scelle la fin du secret bancaire). Istotne znaczenie miała w tym kontekście presja wywierana przez Stany Zjednoczone na rozszerzenie zakresu stosowania standardów FATCA, o czym pisaliśmy kilkukrotnie.

Prace nad nowelizacją Dyrektywy 2011/16/UE, podjęte w 2013 roku, trwały równolegle pracami OECD nad Jednolitym światowym standardem w zakresie wymiany informacji finansowych (zob. nasz post Szwajcaria wdroży standard OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych).

Brak komentarzy: